titulní strana        zobraz|skryj menu
Ritornello – každodenní svátečno Michaela Pospíšila Ritornello
Slavnosti Adama Michny z Ottradovic – podzimní setkání v Jindřichově Hradci
Nostalghia Nostalghia.cz – stránky věnované bývalým andělům  |  Andrej Tarkovskij Andrej Tarkovskij
Collegium 419 – vokální soubor staré hudby
Ensemble Inégal – Mens agitat mollem
Collegium quod Libitum – Columba Lauretana – soubor interpretující hudbu z kancionálů 17. století
Zuzana Vlčinská – Prožitkové zpívání a zpěvník Písně na cesty krajinami duše
Chorus Angelus Chorus Angelus – dětský sbor z Černošic
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny
Jiří Čepelák loutnař Loutnař
Bible svatá Online – Bible kralická z roku 1613, Nový Zákon z šestidílné kralické Biblí České a moderní revize Nová Bible kralická.
Se svolením Michala Rovnaníka odtud (Bible kralická 1613) pocházejí některé biblické texty na stránkách Alarma.
Časopis Harmonie – klasická hudba, jazz a world music
Emily Dickinson Emily Dickinson – 1775 anglických originálů a jejich české překlady
Alarmo
Titulní strana

Česká mariánská muzika (Škarka 1985)
   seznam písní
   seznam písní s komentáři (komentáře Čejka 1999)
   texty – první díl
   texty – druhý díl
   texty – třetí díl

Loutna česká (Čejka 1999)
   seznam písní
   texty
   texty s komentáři
   texty a notace (Horyna 1984)

Svatoroční muzika (Škarka 1985)
   seznam písní
   seznam písní s komentáři (komentáře Čejka 1999)
   texty 1–27
   texty 28–55
   texty 56–80
   texty 81–105
   texty 106–118

Rejstřík incipitů
Rejstřík titulů
Přehled témat, hlavních motivů… (Škarka 1985)
Seznam nahrávek

Noty  knihy  nahrávky
Odkazy
Vyhledávání na
alarmo.nostalghia.cz
Biblické texty, na něž se odkazují komentáře:
Genesis, Leviticus, Numeri, Rut, 2. Samuelova, 1. Královská, Ester, Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň Šalamounova, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Přídavky k Danielovi – Zuzana, Joel, Amos, Sofoniáš, Júdit, Tóbiáš, Tóbiáš – Vulgata, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky, 1. Korintským, 2. Korintským, Efezským, Židům, Jakub, 1. Petrova, 2. Petrova, Zjevení
U písní lze stáhnout text a notaci v pdf, text v txt, midi export a někde i ukázku v mp3. U písní vydaných na LP či CD je odkaz na   seznam nahrávek.

Další soubory ke stažení:
Michael Pospíšil o původu Michnových textů v pořadu Setkávání, ČRo 3 Vltava, 3. 10. 2004, a související článek Jana Kvapila v časopise Česká literatura č. 5, 2004
Michael Pospíšil v pořadu Telefonotéka, ČRo 3 Vltava, 15. 11. 2010 – web ČRo: stream / download
Stránky Alarma měly původně sloužit malému sboru. Ale jak sbor zmíral, Alarmo tučnělo do rozměrů monstrózních, v porovnání k autorovým bědným znalostem baroka, hudby a nakonec i hatmatilky.
Jen úžas z cesty Loutnou českou a drzé poukázání na Michnovo „jak se líbi“ ospravedlňuje naše další trvání.
A ty, kdo jsi sem zabloudil, běž dále, zpívej, pobožně spytuj, k srdci připouštěj a dobře se měj.