LOUTNA ČESKÁ
v svátek, v pátek, v
kostele, při stole, jak se líbi,
v každou chvíli, radostně,
žalostně, spasitedlně
znící

Složená a vydaná
od
Adama Michny z Otradovic
Jindřicho-Hradeckého.
Léta Páně
1653.
Titulní strana              Omnis lingua laudet DOMINUM.              Věnování
1 Předmluva Kdo by tě chváliti žádal
2 Povolání duchovné nevěsty Byly tři někdy bohyně
3 Matky Boží slavná nadaní Ó vinšovaná hodino
4 Svadební prstynek Kleopatra, hrdá žena
5 Panenská láska Sem, všickni lidé, přistupte
6 Žehnání s světem Ach, jak ve mně srdce hoří!
7 Duchovní svádební lázeň
  Díl první Již jest lázeň zatopená
  Díl druhý Jak jsi se pak zachovala
8 Duši věno
  Díl první Povstaň, srdce milujicí
  Díl druhý Teréza to uvážila
9 Andělské přátelství Nebeští kavalérové
10 Svádební věneček Posypte mne s kvítkami
11 Den svadební Začněte, panny, zpívati
12 Domácí vojna mezi duší a tělem Kdež pospícháš, hříšné tělo?
13 Smutek bláznivých panen Ó žalostné dřímání!
Vytištěno v Starém Městě prazském
v impresí císařskoakademické.

ANNO M.DC.LIII
Zobrazení textů s komentáři.
Výše uvedené texty písní Loutny české a komentáře k nim jsou převzaty z knihy Mirka Čejky
„Adam Michna z Otradovic – Básnické dílo“, NLN, 1999.
Texty a notace podle přepisu Martina Horyny
v knize „Adam Michna z Otradovic – Loutna česká“, SVK České Budějovice, 1984.
 titulní strana  zobraz|skryj menu  rejstřík incipitů   rejstřík titulů