Ach běda mně, běda, odkud nic nevědaNeskončená věčnostČMM 62
Ach nechte tak, ó přáteléTužebné pobožně umírajícího melankolie – Třetí dílČMM 60
Ach, ach, nevím kudy kamSvaté lásky labyrinthČMM 12
Ach, jak mám srdce studenéO Duchu svatémSM 45
Ach, jak ve mně srdce hoří!Žehnání s světemLČ 6
Ach, ó nešťastnou hodinuŽalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus čtvrtýČMM 17
Ach, proč život nelepšime?Adama, prvního otce, pokáníSM 3
Ach, že jsem se v šanc sadilaDuše v očistcovém ohni – Třetí a poslední dílČMM 66
Boží Rodičko, rájská růžičkoNaděje ssoužených o Panně MarijiSM 104
Buďte od nás pochválení, Boží bojovníciO svatých vyznavačíchSM 102
Bůh se nám dnes narodilVánoční vinšovaná poštaČMM 6
Byly tři někdy bohyněPovolání duchovné nevěstyLČ 2
Co chce můj Bůh, to já též chciSrovnání naše vůle s Božskou, zvláště před smrtiSM 108
Co jest to smutného?Na Nové létoSM 14
Co pomahá světská slávaPohrzení pomíjejícího světaSM 117
Co prv nikdy dnes se staloO nepoškvrněném početí blahoslavené Panny MarieSM 97
Co se divíte? což prv nevíte?Lilium mezi trním. Aneb nepoškvrněné početí Rodičky BožíČMM 48
Co smrt jest, chcete věděti?Smrt – konec – zvonecČMM 61
Což nad věk náš bídnějšího?Tužebné pobožně umírajícího melankolie – Druhý dílČMM 59
Čas jest, děťátko, poď, pacholátkoVánoční kolíbka a kolibáníČMM 5
Čeho po svém skončení má se člověk báti?O věčnosti – První dílSM 116
Den tento jest veselosti, den lásky jestZasnoubení Rodičky BožíČMM 47
Den, hněvu den, ten hrozný denAlarmo soudu všeobecnéhoČMM 57
Děťátku my prozpěvůjme, by pospaloO narození Pána KristaSM 4
Divné věcí dnes se dějíDruhá o svatých Třech králichSM 17
Dokud Bůh Bohem budeO věčnosti – Druhý dílSM 116
Drahý plode z Panny čistéSkrytá střela těla BožíhoČMM 33
Drahý poklad jest dostala Česká zeměO svatém Norbertu, patronu českémSM 62
Ej nuž, vyvolení Boží, dnes podivně volenémuJiná o svatém Matěji apoštoluSM 22
Ej vesele prozpěvůjme, svaté písně opakůjmeVelikonoční allelujaČMM 22
Ej všickni, jenž milujete MarijiMariánské laskavé zakázaníČMM 55
Ej, s radosti, s veselosti, Čechove, prozpěvůjteO svaté Lidmile, kněžně a dědičce Země českéSM 78
Hle, přijde Pán, Spasitel náš, zdávna žádaný MesiášPíseň adventníSM 1
Hrozné slyším naříkáníRozmlouvání duše živé s duši v očistci zůstávajícíSM 111
Chtíc, aby spal, tak zpívalaVánoční nocČMM 2
Chudoba s Poníženosti dnes potýkání mělaO Očišťování blahoslavené Panny MARIESM 18
Chvalmež Boha všemocného, v TrojiciDruhá o svaté a nerozdílné TrojiciSM 49
Ignacia svatého, muže velmi divnéhoO svatém arcíotci IgnáciusoviSM 68
Já Maria, Matka Boží, ach jaké, ach tratím zboží!Utrpná mdloba bolestné Matky Boží pod křížemČMM 37
Jak dlouho po tvém bodlákuTužebné pobožně umírajícího melankolie – Díl prvníČMM 58
Jak hrubě jste oslavení, všickni Boží svatíJiná o všech svatýchSM 89
Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počalaPanenské Alžběty navštíveníČMM 40
Jak jest spasitedlná a před Bohem vzáctná almužnaO svatém Martinu biskupuSM 90
Jak jsi se pak zachovalaDuchovní svádební lázeň – Díl druhýLČ 7
Jak má křesťan sobě vážíti Velebné svátostiO svaté Alžbětě VdověSM 91
Jak nestíhlí, jak divní jsou Boží soudovéPíseň o svatém Matěji apoštoluSM 21
Jak rychle pokračuje Panna přes Židovské hory?O navštívení blahoslavené Panny Marie AlžbětuSM 60
Jak se stkví město nebeskéO Nebeském JeruzaléměSM 107
Jaké to vidím množství plesajícíchO svatých mučedlnícich vůbecSM 101
Jakub rozličným krajinámO svatém Jakubovi, apoštolu PáněSM 66
Jaký to kvítek červený vidím v hradeckém rolíSvatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růžeSM 75
Ježíš, to přesladké jménoZvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího jména JEŽÍŠSM 15
Ježíška přivítejme, k Spasiteli se znejmeItem jiná o narození Pána KristaSM 10
Již jest lázeň zatopenáDuchovní svádební lázeň – Díl prvníLČ 7
Již jest spadla rosičkaVánoční rosičkaČMM 1
K Božímu stolu křesťané všickni pospíchejteO velebné svátosti šestá píseňSM 55
K jesličkám překrásného Děťátka rozmilého pospěšteZvání k jesličkám Pána KristaSM 8
Kamení židé chápajíO svatém ŠtěpánuSM 12
Kdež pospícháš, hříšné tělo?Domácí vojna mezi duší a tělemLČ 12
Kdo by tě chváliti žádalPředmluvaLČ 1
Kdo mé volání uslyší?Ježíš outočiště pokušeného srdceČMM 11
Kdož mne může spokojiti?Mariánské larmoČMM 54
Kdož může mysli stíhati Boží dopuštěníO svaté Zuzanně z Starého zákonaSM 20
Kdykoli mysl s pilnosti zpytujeSlova lásky ku Kristu PánuČMM 8
Když čas přišel, by Syn Boží život skonalPoslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší matkouSM 31
Když František, muž svatý, milováním Božím jatýO svatém Františku Seraphickém, svět potupujícímSM 85
Když v myšlení usmrcení Ježíše rozjímámDivadlo krvavé, Kristus trpící – Díl prvníČMM 18
Když veškeren svět byl popsánVánoční hospodaČMM 7
Kleopatra, hrdá ženaSvadební prstynekLČ 4
Knížete apoštolského velká slavnost se světíO svatém Petru apoštoluSM 58
Křesťanské lásce, křesťané, od svatých apoštolůvO svatých Šimona a Júdy, apoštolích PáněSM 87
Křesťanský člověče, snad jest tobě péčeO svatém Lukáši evanjelistoviSM 86
Která jest to jak denníce vzhůru se vznášejícíO Nanebevzetí blahoslavené Panny MarieSM 71
Májové kvítky zbírejte, dítkyPíseň času májovéhoSM 41
Margarytu, tu perličkuO svaté MarkétěSM 63
Maria na svět přicházíJiná o narození blahoslavené Panny MarieSM 77
Maria, Boží Matičko, poslyšMariánský milovníkČMM 50
Maria, všech potěšení, vyslyš prosbyJiná k Panně Mariji za mrtvéSM 114
Mariánští milovníci, Matky Boží služebníciMariánská myslivostČMM 56
Mariji vyprovázejme do chrámu vstupujíciMariánská obět. Aneb o obětování Panny MarieČMM 46
Matička milá, Panna Maria, od nás odcháziDruhá o Nanebevzetí blahoslavené Panny MarieSM 72
Mdlím, Kriste: smrt jest za dveřiSalve a Vale umirájícího křesťana k ukřižovanému Pánu JežíšiČMM 20
Mejlite se, ó přáteleK pacholátku Ježíši na den Narození PáněSM 11
Míle miláčkovi Božímu zpívejO svatém Janu EvanjelistoviSM 13
Milosrdný Bože, prosím za toPřídavek z starodávní písně za mrtvéSM 118
Množí se panenky, množíO svaté panně LucijiSM 98
Můj žádoucí Bože všemohoucí, když na tě zpomínámHorlivá toužení po nebeském rájiSM 106
Na bubny, trouby, pišťalyO slavném vzkříšení Pána Jezu Krista, Spasitele a Vykupitele našehoSM 33
Nebeští kavalérové, vinšujte štěstíAndělské přátelstvíLČ 9
Někdy veliká hříšnice Magdaléna nyní Boží milovníceO svaté Maří MagdaléněSM 64
Není, není v mé možnostiDuše v očistcovém ohni – První dílČMM 64
Nermuť se víc, MagdalénoMajdalena Krista Pána v hrobě hledajícíSM 37
Nikdy lepšího nebylo na světě přátelstvíO svatém Jozefovi, pěstounu Pána JežíšeSM 24
Nové hvězdy nové světloO svatých Třech králichSM 16
Novinu poslouchejte nikdy neslýchanouArchanjelské poselství, aneb Zvěstování Panny MarieČMM 35
Nuž, anděličkove, boží poslíčkoveJiná o narození Pána JežíšeSM 7
Nuž, s radosti, nuž, s troubenímO nanebevstoupení Pána JežíšeSM 43
Nuž, společně na dnešní den, věřící, prozpěvůjteO svatém Tomáši apoštoluSM 99
Nyní se vše proměniloVelikonoční pasamezaČMM 24
Ó Bože můj, ó kdo jsi ty?Boží jednota a TrojiceČMM 30
Ó bože můj, ó lásko má, tys jediná naděje máOutočiště bídnýchSM 105
Ó divné božské řízeníO svatém Pavlu apoštoluSM 59
Ó hrozné bolesti, které musím snéstiDuše v očistci – První dílSM 115
Ó jazyku nezkrocenýDuše v očistcovém ohni – Druhý dílČMM 65
Ó kráso, kráso, jsouc z nebeŽalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus třetíČMM 16
Ó lásko, lásko, Kriste můjŽalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus druhýČMM 15
Ó nejsvětější Trojice božská!O nerozdílné Trojici svatéSM 48
Ó nevděčný přilíš světeRozvažování na kříži visicího Pána KristaSM 30
Ó Pacholátko přemiléOpět jiná o narození Pána KristaSM 9
Ó Panno, božskou moudrosti ozdobená!První Panenské NanebevzetíČMM 43
Ó předivné potýkání Vavřínce s ukrutnikemO svatém VavřínciSM 70
Ó převeselá novina, ó arcíšťastná hodinaSlavné Syna Božího vzkříšeníSM 34
Ó sem z nebe, vydej sebe, ó ohni vinšovanýOheň svatodušníČMM 29
Ó vejvodo skomonilý, svatý MichaleO svatém Michalovi archanjeloviSM 83
Ó velmi šťastného otce, dcera Matkou Boží budeO svatém Joáchymovi, otci blahoslavené Panny MarieSM 25
Ó vinšovaná hodinoMatky Boží slavná nadaníLČ 3
Ó všecky Boží světice, plesejteO svatých pannáchSM 103
Ó všickni netrpěliví, v neštěstí příliš truchlivíO svatém Ondřeji apoštoluSM 93
Ó žalostné dřímání!Smutek bláznivých panenLČ 13
Ohniví serafinové, láskou plápolajícíLidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na svatou TrojiciČMM 31
Opět veselost, Panenko, veselme seO Očišťování blahoslavené Panny MarieČMM 34
Ouzká cesta do radostiO svatém BartolomějíSM 74
Panno, čas jest, nech žalostiVeleslavnost blahoslavené Panny NanebevzetíČMM 41
Patř každý, jak se skrývá v oblaku chlébaSladké hody těla BožíhoČMM 32
Patřte, ó všickni hříšnici, na MagdalénuJiná píseň o svaté Maří Magdaléně kajícíSM 65
Pěknou dnes velmi růžičkuO svaté panně DorotěSM 19
Plačte, andělove, nebeští kůroveRozjímání umučení Syna BožíhoSM 29
Plesej, všecko stvořeníZase jiná píseň o vzkříšení PáněSM 36
Poslední bije hodinaPobožně umirajícího Vale a SalveČMM 63
Poslyš, Ježíši, vzdycháníLáska k Lásce suplikujeČMM 13
Poslyš, ó Panno milostiMariánská kající hrdličkaČMM 52
Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselíArchanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování Panny MarieČMM 36
Pospěšte k dnešní slavnostiO svatém Františku XaveriusoviSM 94
Posypte mne s kvítkamiSvádební věnečekLČ 10
Pouště i lesove, vody jordánove, vypravůjteO svatém Janu, křtíteli a předchůdci Krista PánaSM 57
Povstaň, srdce milujicíDuši věno – Díl prvníLČ 8
Právě, že jsi nejkrásnější, jsi Maria nejčistějšíDruhé nepoškvrněné početí Rodičky BožíČMM 49
Promluv, milý Ježíši, tvůj hlas žádám slyšetiO svatém MatoušiSM 80
Prosíme tě, ó růžičko, krásný JežíšiNebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narozeníSM 6
Předivné poselství k nám máme!Jiná o Zvěstování blahoslavené Panny MARIESM 27
Přešťastný den narození blahoslavené PannyPanenské narozeníČMM 45
Přetěžkou ruku tvou, kterou mou nebohou duši trestati ráčíšDruhá též vzdychající dušeSM 110
Přiď, ó můj Ježíši přesladký, přiď do mého srdce zahrádkyVítání Pána JEŽÍŠE u velebné svátosti oltářníSM 50
Přiď, Ohni vinšovaný, přiďJiná o Duchu svatýmSM 46
Přivitejte, čeští lvové, LvaLev z pokolení JúdaČMM 23
Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálovéStaročeská třidcatina. Aneb slavnost Nanebevzetí Panny MarieČMM 44
Raní mne: však jaká rána?Rána života od ruky SpasiteleČMM 10
Rosu dejte, ó nebesa, zhůry! Bože Otče všemohoucíDruhá adventní – Rorate, coeliSM 2
Rytířského srdce, rytířiOpět jiná píseň o svatém JiříSM 38
S ními společně žádámeZa mrtvé: De profundis – Druhý dílSM 112
Sám-li na nebe vstupuješJiná o Nanebevstoupení PáněSM 44
Sem, nevinňátka, malé děvčátkaZvání k kolébce na den narození blahoslavené Panny MarieSM 76
Sem, sem přistupne, křesťané, divné tu věcíO velebné svátosti oltářní přijímáníSM 52
Sem, sem vy, čisté panenkyO svatém MikulášiSM 96
Sem, všickni lidé, přistuptePanenská láskaLČ 5
Sladký med jest pouhá hořkostLahodnost KristovaČMM 9
Slíčné pacholátko, vitej, Synu BožíPozdravení děťatka JežíšeSM 5
Stála Matka litující u dřeva kříže plačícíUtrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem – Díl prvníČMM 39
Stotisíckrát pozdravuji, k tobě lásku obnovujiMariánské AveČMM 53
Svatá Kateřina Panna, milovníce Krista PánaO svaté Kateřině mučedlníciSM 92
Svatá Lidmila vdova, dcera SlaviborováDruhá o svaté LidumiléSM 79
Svatá máti, rač popříti, bych moh mé srdce ranitiUtrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem – Díl druhýČMM 39
Svatá Panno, proč tak vzdycháš?Bolestná Matka BožíSM 32
Svatí Crho a Strachoto, naši patronovéO svatých Crhovi a Strachotovi, biskupích a patronech českých i moravskýchSM 23
Svatodušní Holubičko, neprodlívejSvatodušní HolubičkaČMM 28
Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupce nášO svatém Václavu, patronu a dědici českémSM 81
Šťastného skonání jenž jste žádostivíO svaté panně BarbořeSM 95
Tak tedy, lásko jediná, ode mne jsi rozloučená?Utrpná s Kristem trpícím a umirajícím společnostČMM 19
Tak tehdy Matka nás nebožátka opouští?Mariánská dennice. Aneb o Nanebevzetí blahoslavené Panny MarieČMM 42
Tečte, slzy, vláhu dejteMatka bolestnáČMM 38
Teréza to uvážilaDuši věno – Díl druhýLČ 8
Toto malé děťátko, to milé nemluvňátkoVánoční roztomilostČMM 4
Tuť svatá tvář, anjelská zářDivadlo krvavé, Kristus trpící – Díl druhýČMM 18
Učiníl nám dívadlo Pán Bůh z výsostiDruhá o svatém VáclavoviSM 82
Uslyš, prosím, mé volání, uslyš, věčný BožeVzdychání duše v očistciSM 109
V burgundského krále Zigizmunda chváleO svatém ZigkmundoviSM 42
V očistci všechněm duším lkajicímZa mrtvé k Panně MarijiSM 113
Vám, ó svatí andělove, ó předůstojní tvoroveO svatých andělíchSM 84
Velikou dnes slavnost mámeO svatém Vojtěchu, biskupu a dědici českémSM 39
Vesel se, nebes Královno, allelujaJiná o vzkříšení PáněSM 35
Vítej, hoste nejvzáctnější, můj sladký JežíšiDěkování Pánu Kristu po přijímání velebné svátostiSM 51
Vítej, nebeská Holubičko, ej mé srdéčkoVítání svatého Ducha do srdceSM 47
Vitej, Pane Jezu Kriste, narozený z Panny čistéVánoční magnét a střelecČMM 3
Vitej, svatý mučedlníku, ó Víte, vitej!O svatém Vítu, mučedlníku a patronu Království českéhoSM 56
Vitejte, obyvatele nebeské věčné vlastíO všech Božích svatýchSM 88
Vstal z mrtvých Kristus, vítězný KristusIo vicimus. Aneb velikonoční vítězstvíČMM 25
Vstup na nebe, sám od sebe, Svítěziteli KristeJiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský IcarusČMM 27
Všecky práce a bolestiKytka aneb snopček myrhový. Aneb o umučení PáněČMM 21
Všem se sluši radovatiDruhá o svatém IgnaciusoviSM 69
Všickni lidé se radůjte, mladí, staří, se veselteAllegro na nebe vstupujícího Krista JežíšeČMM 26
Vypravůjte, prozpěvůjte chvály přesvaté AnnyO svaté Anně, matce Panny MarieSM 67
Vyskytlo se pěkné kvítiNa den svatých Filipa a JakubaSM 40
Z celého srdce miluji, tebe, Maria, milujiMariánský rytířČMM 51
Z hlubokostí volající a tě, Kriste, vzývajícíZa mrtvé: De profundis – První dílSM 112
Z nebe posel vycházi zdávna vinšovanýO Zvěstování blahoslavené Panny MARIESM 26
Začněte, panny, zpívatiDen svadebníLČ 11
Zde, zde chtěj se dát najítiŽalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus prvníČMM 14
Zdráv buď, Chlebe, kterýžs z nebe na ten bídný svět sstoupilJiná o velebné svátosti oltářníSM 53
Zdráv buď, Kriste, Boží SynuPozdravení Krista Ježíše ukřižovanéhoSM 28
Zdrávas, Maria Panno, nebeská KrálovnoTřetí o Nanebevzetí blahoslavené Panny MarieSM 73
Zpívej, jazyk, nejslavnější Těla Krista tajnostiO velebné svátosti Pange, linguaSM 54
Zpívejme zvůčným hlasem nyní i každým časemO svatých apoštolich vůbecSM 100
Zpívejte poustevníčkovi na pouští, ptáčkoveO svatém Prokopu, patronu české zeměSM 61
Že v dobrých krmičkáchDuše v očistci – Druhý dílSM 115
 titulní strana  zobraz|skryj menu  rejstřík titulů   přehled témat