titulní strana        zobraz|skryj menu
ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC   (* asi r. 1600 v Jindřichově Hradci, † r. 1676 tamtéž)
Česká mariánská muzika (Praha 1647) jednoduché české strofické písně v homofonní úpravě pro čtyři až pět vokálních hlasů s eventuálním doprovodem continua
Loutna česká (Praha 1653) ritornelové písně pro dva sólové diskanty s obligátním doprovodem dvou až tří smyčcových nástrojů a continua
Svatoroční muzika (Praha 1661) sto osmnáct písní ve čtyřhlasé homofonní úpravě
Obsequium Marianum (Vídeň 1642)latinské duchovní skladby; dochováno torzo
Officium vespertinum (Praha 1648)sbírka žalmů
Sacra et litaniae (Praha 1654)sbírka mší, litanií a requiem
Missa sancti Venceslai (rukopis, kolem 1669)
Magnificat I. toni (rukopis)
KNIHY, HUDEBNINY
klepnutím na některé z ilustrací zobrazíte podrobnější informace k titulu

sbírka Swato-roční muzyka (1661) sbírka Cžeská Maryánská muzyka (1647) CŽESKÁ MARYÁNSKÁ MUZYKA
Praha, Staré Město pražské, tiskárna jezuitská 1647
uloženo v Národní knihovně České republiky, signatura 54 E 46

SWATO-ROČNÍ MUZYKA ANEB SWÁTEČNÍ KANCYONAL KE CTI A CHVÁLE SWATÝCH MILÝCH BOŽÍCH
Praha, Staré Město pražské, tiskárna jezuitská 1661
uloženo v Národní knihovně České republiky, signatura 54 E 48

Digitalizované dokumenty jsou dostupné v digitální knihovně Manuscriptorium. Pro ukázku kvality dokumentů v plném rozlišení klikněte na obrázky vpravo.
ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA
Michna Comp. 1
Edici řídí Jiří Sehnal, revize textů a doslov Libor Štukavec.
Editio Supraphon 1989; Editio Bärenreiter Praha; H 7240
sbírka Česká mariánská muzika (1989) 
SVATOROČNÍ MUZIKA
Pátý svazek souborného kritického vydání Michnova díla obsahuje 118 čtyřhlasých písní k jednotlivým liturgickým obdobím a svátkům církevního roku.
Na rozdíl od jeho tvorby na latinské liturgické texty má tento soubor českých zpěvů ryze homofonní sazbu a značnou metrickou pádnost; jednotlivé skladby jsou přístupné i amatérům a některé zůstaly trvalou součástí českého lidového kostelního zpěvu dodnes. Tyto výjimečně melodické písně je samozřejmě možno různě aranžovat jako vokálně‑instrumentální nebo i jen instrumentální kusy. Obzvláště dobře mohou znít na dobových nástrojích či jejich replikách v podání specializovaných ansamblů.
Edici řídí Jiří Sehnal, editor svazku František Malý, odborná revize textů Libor Štukavec.
Editio Bärenreiter Praha 2001; H 7824
sbírka Svatoroční muzika (2001) 
Editio Bärenreiter Praha 
další noty z nakladatelství Editio Bärenreiter Praha (obchod)
Sacra et litaniae – pars I: Missa I, Michna Comp. 2; H 7332
Sacra et litaniae – pars II: Missa II, Michna Comp. 3; H 7595 (více …)
Sacra et litaniae – pars III: Missa III, Michna Comp. 4; H 7808
Sacra et litaniae – pars IV: Missa IV, Michna Comp. 9; H 7990 (více …)
Sacra et litaniae – pars V: Missa V, Michna Comp. 10; H 7995 (více …)
Sacra et litaniae – pars VI: Missa pro defunctis (Requiem), Michna Comp. 11; H 7996 (více …)
Sacra et litaniae – pars VII, VIII, IX: Litaniae de SS. nomine Jesu, Litaniae B. M. V., Te Deum, Michna Comp. 12; H 7997 (více …)
Officium vespertinum – pars I: Psalmi I, Michna Comp. 6; H 7837 (více …)
Officium vespertinum – pars II: Psalmi II, Michna Comp. 7; H 7880 (více …)
Officium vespertinum – pars III: Compositiones ad honorem B. M. V., Michna Comp. 8; H 7979 (více …)
Missa Sancti Wenceslai, MAB II/1; H 4035
MISSA SANCTI WENCESLAI
editor Jiří Sehnal
2. opravené a doplněné vydání
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
partitura Missa sancti Wenceslai (2010) 
MAGNIFICAT
Jde o první vydání rukopisného Magnificat nejvýznačnějšího českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic (1600–1676). Předloha pochází z Městské knihovny ve Vratislavi, ale dnes je uchována ve Státní knihovně v Berlíně jako Preussischer Kulturbesitz. Skladba je zvláštní tím, že obsahuje pouze liché verše chvalozpěvu Magnificat. Tato úprava však není původní. Podle dvou dochovaných hlasů je zřejmé, že původní verze obsahovala hudbu pro všechny verše a měla jen 12 hlasů. Neznámý hudebník ve Vratislavi rozšířil obsazení na 16 hlasů a ponechal z Michnova díla jen liché verše. Partitura přináší jeho úpravu pro 16 hlasů. Generální bas a part teorby z původního znění pro 12 hlasů je připojen za partiturou.
editor Jiří Sehnal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
partitura Magnificat (2012) 
LOUTNA ČESKÁ
k vydání připravil Emilián Trolda
návrh obálky Toyen
František Novák, edice Česká loutna Hudební knihy, Praha duben 1943
sbírka Loutna česká (1943) 
LOUTNA ČESKÁ
faksimilované vydání a transkripce podle unikátního výtisku z r. 1653
k vydání připravil Martin Horyna, studii napsal a bibliografii sestavil Julius Hůlek
Státní vědecká knihovna České Budějovice, Jihočeské nakladatelství, 1984
sbírka Loutna česká (1984) 
LOUTNA ČESKÁ
čtyři hlasové knihy:
  • Canto – particell pro jeden až tři zpěvní hlasy, s generál basem a textem v řádcích
  • Organo – generálbasový part k písním i ritornellům, jednoduše realizovaný
  • předpokládaný part Violini – vrchní dva melodické instrumentální hlasy rittornelů a doprovodů k písním
  • předpokládaný part Basso – třetí melodický hlas k rittornelům a doprovodům, s přidaným basem písní (z partu Organo)
editor Michael Pospíšil
Collegium pro arte antiqua, Brno 1998
sbírka Loutna česká (1998) 
JAN MUK: ADAM MICHNA Z OTRADOVIC, BÁSNÍK A SKLADATEL ČESKÉHO BAROKA
Zvláštní otisk z Ohlasu od Nežárky, roč. 70-71, Jindřichův Hradec 1941
kniha Adam Michna z Otradovic, básník a skladatel českého baroka (1941) 
DAS DICHTERISCHE WERK: ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA – LOUTNA ČESKÁ – SVATOROČNÍ MUZIKA
Herausgegeben von Antonín Škarka
úvod Das dichterische Werk des Adam Michna von Otradovic přeložil z češtiny do němčiny Siegrun Gill
Wilhelm Fink, edice Slavische Propyläen, Texte in Neu- und Nachdrucken, Band 22, München 1968
kniha Das Dichterische Werk (1968) 
ZDEŇKA TICHÁ: ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC
Stotřicetistránková studie a první* v Čechách dostupné kritické vydání textů písňových sbírek Adama Václava Michny. Texty České mariánské muziky a Svatoroční muziky jsou zpracovány dle původních vydání (1647 a 1661), text Loutny české z opisu Matěje Devotyho z roku 1666.
Vzhledem k zaměření ediční řady Odkazy není v knize uveden kritický aparát.
* Skutečně první kritické vydání Michnova díla vyšlo péčí Antonína Škarky v roce 1968 česky v NSR.
Melantrich, edice Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, Praha 1976
kniha Adam Václav Michna z Otradovic (1976) 
BÁSNICKÉ DÍLO
Souborné kritické vydání všech tří sbírek duchovních písní Adama Michny z Otradovic připravil Antonín Škarka. Text Loutny české zpracován dle opisu Matěje Devotyho z roku 1666 (tisk Loutny české z roku 1653 byl později nalezen v muzejní knihovně v Soběslavi a jako faksimilie vyšel v roce 1984).
Součástí knihy je rozsáhlý kritický aparát – přehled strofických útvarů, přehled výskytu trojdílné strofy, přehled frekvence Michnových písní ve starších kancionálech a tiscích i v novodobých edicích, přehled obliby písní, přehled témat, hlavních motivů, symbolů, alegorií, představových okruhů, rejstříky písní podle incipitů, jmenný a věcný rejstřík, podrobné poznámky k jednotlivým písním a rozsáhlá literárněhistorická a litrárněvědná předmluva.
Oproti prvému vydání této knihy (Das dichterische Werk, München, Wilhelm Fink Verlag, 1968) je vypuštěna dokumentární obrazová příloha.
Odeon, edice Živá díla minulosti, svazek 100, Praha 1985
kniha Básnické dílo (1985) 
BÁSNICKÉ DÍLO. TEXTY PÍSNÍ 1647–1661
Souborné kritické vydání všech tří sbírek duchovních písní Adama Michny z Otradovic. Při edici textů České mariánské muziky a Svatoroční muziky přihlíží editor ke Škarkově vydání (Praha 1985).
Text Loutny české zpracován dle originálního tisku z roku 1653 nalezeného v šedesátých letech dvacátého století v soběslavském muzeu.
Součástí knihy je komentář k textům, přehled textových úprav, bibliografie a rejstřík titulů a incipitů písní.
Ediční příprava a komentář Mirek Čejka.
Nakladatelství Lidové noviny, edice Česká knižnice, Praha 1999
kniha Básnické dílo (1999) 
JIŘÍ SEHNAL: ADAM MICHNA Z OTRADOVIC – SKLADATEL
Varhaník farního kostela v Jindřichově Hradci Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676) byl nejen vynikajícím básníkem, ale současně nejlepším českým kladatelem 17. století. Kniha je věnována jeho životu a hudebnímu dílu, které je analyzováno a srovnáváno s tvorbou jeho současníků a s přihlédnutím k hudební situaci v českých zemích po roce 1620. Postupně je pojednáno o tištěných sbírkách: Obsequium Marianum (Vídeň 1642), Česká mariánská muzika (Praha 1647), Officium vespertinum (Praha 1648), Loutna česká (Praha 1653), Sacra et Litaniae (Praha 1654), Svatoroční muzika (Praha 1661) a o rukopisně dochovaných skladbách (Missa sancti Wenceslai a Magnificat).
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
kniha Adam Michna z Otradovic – skladatel (2013) 
NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ
Malý výbor (27 textů) z Michnových sbírek dle textového znění z vydání NLN 1999.
Vybral a uspořádal Zdeněk Hron.
BB art, edice Versus, 2002
kniha Nebeští kavalérové (2002) 
VÁNOČNÍ LYRIKA ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
Vánoční noc (ČMM 2), Vánoční hospoda (ČMM 7), Nebeský slavíček (SM 6), Vítání narozeného Pána Krysta (SM 10)
Vánoční lyriku vybral a doslovem opatřil Vilém Bitnar.
Zdeněk Bjaček, Praha 1936
kniha Vánoční lyrika Adama Michny z Otradovic (1936) 
VÁNOČNÍ MUZYKA
PÍSNĚ A KOLEDY
Texty deseti písní ze Svatoroční muziky: Píseň adventní (SM 1), Rorate coeli (SM 2), O narození Pána Krysta (SM 4), Pozdravení děťátka Ježíše (SM 5), Nebeský slavíček (SM 6), Andělské zvěstování (SM 7), Zvání k jesličkám Pána Krysta (SM 8), Ó srdce mého miláčku! (SM 9), Vítání narozeného Pána Krysta (SM 10), K pacholátku Ježíši na den Narození Páně (SM 11).
Ze starého barokového tisku vydal a doslovem opatřil Vilém Bitnar.
kniha Vánoční muzyka (1940) 


PÍSNĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
výběr ze Svatoroční muziky: Píseň adventní (1), Druhá adventní – Rorate, coeli (2), O narození Pána Krista (4), Pozdravení děťatka Ježíše (5), Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození (6), Jiná o narození Pána Ježíše (7), Zvání k jesličkám Pána Krista (8), Opět jiná o narození Pána Krista (9), Item jiná o narození Pána Krista (10), O svatých Třech králich (16), Druhá o svatých Třech králich (17)
Fornix, edice Cantilenae Sacrae Bohemicae, Brno 1994

VÁNOČNÍ PÍSNĚ
výběr z České mariánské muziky: Vánoční rosička (1), Vánoční noc (2), Vánoční magnét a střelec (3), Vánoční roztomilost (4), Vánoční kolíbka a kolibání (5), Vánoční vinšovaná pošta (6), Vánoční hospoda (7)
Fornix, edice Cantilenae Sacrae Bohemicae, Brno 1992

POSTNÍ PÍSNĚ I.
výběr z České mariánské muziky: Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus první (14), Actus druhý (15), Actus třetí (16), Actus čtvrtý (17)
Fornix, edice Cantilenae Sacrae Bohemicae, Brno 1992

POSTNÍ PÍSNĚ II.
výběr z České mariánské muziky: Divadlo krvavé, Kristus trpící (18), Utrpná s Kristem trpícím a umirajícím společnost (19), Salve a Vale umirájícího křesťana k ukřižovanému Pánu Ježíši (20), Kytka aneb snopček myrhový. Aneb o umučení Páně (21)
Fornix, edice Cantilenae Sacrae Bohemicae, Brno 1997

VELIKONOČNÍ PÍSNĚ I.
výběr z České mariánské muziky: Velikonoční alleluja (22), Lev z pokolení Júda (23), Velikonoční pasameza (24), Io vicimus. Aneb velikonoční vítězství (25), Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše (26), Jiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský Icarus (27)
Fornix, edice Cantilenae Sacrae Bohemicae, Brno 1996

PÍSNĚ ZA ZEMŘELÉ
výběr z České mariánské muziky a Svatoroční muziky: Alarmo soudu všeobecného (ČMM 57), Tužebné pobožně umírajícího melankolie – Druhý díl (ČMM 59), Tužebné pobožně umírajícího melankolie – Třetí díl (ČMM 60), Neskončená věčnost (ČMM 62), Duše v očistcovém ohni (ČMM 66), Přídavek z starodávní písně za mrtvé (SM 118)
Fornix, edice Cantilenae Sacrae Bohemicae, Brno 1995
zpěvníky z nakladatelství Fornix 
zpěvníky z nakladatelství Fornix 
zpěvníky z nakladatelství Fornix 
Svaté lásky Labyrinth (2015) 
SVATÉ LÁSKY LABIRYNTH
Stylové varhanní skladby Jaroslava Tůmy inspirované slavným vokálním dílem Adama Václava Michny (výběr z České mariánské muziky, 1647).
Vedle Michnova originálu (s vybranými slokami ke zpívání) je vždy zařazena původní Tůmova, ovšem dobová kompozice.
Noty pro varhany, příp. jiný klávesový nástroj – 76 stran, formát A4 na šířku, vazba V1.
ARTA Records 2015, NOTY08TEXTY

VILÉM BITNAR: PŘÍSPĚVKY K STUDIU LYRIKY MICHNY Z OTRADOVIC
Vilém Bitnar: O českém baroku slovesném. Praha 1932. Příspěvky k studiu lyriky Michny z Otradovic, str. 175–215

VÁCLAV ČERNÝ: MICHNA
Václav Černý: Až do předsíně nebes. Mladá fronta, Praha 1996. Michna z Otradovic a Václav Jan Rosa v evropských souvislostech, část I Michna, str. 163–188

PETR DANĚK – TEREZA DAŇKOVÁ: ZAČNĚTE PANNY ZPÍVATI … A HRÁTI, ANEB LÍBEZNĚ ROZŠAFNÁ MARGINÁLIE K RITORNELŮM MICHNOVY LOUTNY ČESKÉ
Studie k nálezům pramenů Loutny české a k objevu partu prvních houslí ve Vlastivědném muzeu ve Slaném v roce 2014. Musicalia, časopis Českého muzea hudby, ročník 6/2014, číslo 1–2, str. 137–144. Faksimile houslového a varhanního partu str. 154–158
MICHAEL BECKERMAN: ‘The Czech Lute,’ a Baroque Masterpiece, Gets Filled In, The New York Times, 26. 8. 2015

JULIUS HŮLEK: MICHNOVA LOUTNA ČESKÁ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
Studie z knihy Martina Horyny: Adam Michna z Otradovic, Loutna česká. Státní vědecká knihovna, České Budějovice 1984. Str. 1–17

ZDENĚK KALISTA: ČESKÉ BAROKO
ELK. Praha 1941. Úvod (str. 7–50), Duchovní poesie katolická (str. 303–305), Adam Václav Michna (str. 341 n.) a poznámky k otištěným Michnovým písním

JAN KVAPIL: NÁLEZOVÁ ZPRÁVA O PŘÍMÉ PŘEDLOZE MICHNOVY LOUTNY ČESKÉ
Česká literatura, roč. 52, 2004, č. 5, str. 742–743

JAN RACEK: DUCH ČESKÉHO HUDEBNÍHO BAROKU
Edice Akord, svazek 23. Brno 1940

JIŘÍ SEHNAL: PŘEDMLUVA K VYDÁNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ MŠE
Adam Michna z Otradovic: Missa Sancti Wenceslai. Státní hudební vydavatelství, Praha 1966. Str. III–VI

JIŘÍ SEHNAL: PÍSNĚ ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC (1600-1676)
Hudební věda, roč. 12, 1975, č. 1, str. 3–45

JIŘÍ SEHNAL: VÝZNAM MICHNOVY ČESKÉ MARIÁNSKÉ MUZIKY PRO ČESKOU BAROKNÍ HUDBU
Opus musicum, 1986, č. 18, str. 247–251

BOHDAN SROKA: NÁLEZ PŮVODNÍHO TISKU MICHNOVY LOUTNY
Hudební věda, roč. 5, 1967, č. 4, str. 641–644

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA: O LITERÁRNÍM BAROKU CIZÍM I DOMÁCÍM
Dílo F. X. Šaldy svazek 11. Studie literárně historické a kritické. Melantrich, Praha 1937. O literárním baroku cizím i domácím, str. 75–122

ANTONÍN ŠKARKA: NOVOST BÁSNICKÉHO UMĚNÍ ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1–3. Slavica Pragensia IX. Praha 1967. Str. 145–168

ANTONÍN ŠKARKA: BÁSNICKÉ DÍLO ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo. Odeon, Praha 1985. Str. 7–38

DUŠAN ŠLOSAR: SAMOHLÁSKOVÁ KVANTITA V DOBĚ ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
Listy filologické, roč. 92, 1969, č. 4, str. 340–345

LIBOR ŠTUKAVEC: MICHNA JAKO DOVRŠITEL ČESKÉ BAROKNÍ POEZIE
Adam Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika. Editio Supraphon, 1989. Str. 109–110

FRANTIŠEK TEPLÝ: DĚJINY MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE
Nákladem obce Hradecké. Díl II., svazek 3. 1934. Str. 136–139

ZDEŇKA TICHÁ: RŮŽE, KTEROUŽ SMRT ZAVŘELA
Výbor z české poezie barokní doby. Odeon, Praha 1970. Předmluva, str. 7–29

ZDEŇKA TICHÁ: ZE VZTAHŮ MEZI LITERATUROU UMĚLOU, POLOLIDOVOU A LIDOVOU
Listy filologické, roč. 95, 1972, č. 1, str. 20–27

ZDEŇKA TICHÁ: SVĚTSKÉ PRVKY V ČESKÉ DUCHOVNÍ POEZII 17. A 18. STOLETÍ, JEJICH VÝZNAM A FUNKCE
Listy filologické, roč. 95, 1972, č. 4, str. 252–257

ZDEŇKA TICHÁ: ANTICKÉ PRVKY V ČESKÉ POEZII 17. A 18. STOLETÍ
Listy filologické, roč. 97, 1974, č. 2, str. 101–108

ZDEŇKA TICHÁ: ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC A JEHO MILOSTNÁ POEZIE
Česká literatura, roč. 24, 1976, č. 5, str. 385–396

EMILIÁN TROLDA: NEZNÁMÉ SKLADBY ADAMA MICHNY
Sborník prací k padesátým narozeninám profesora Dra Zdeňka Nejedlého. Fr. Borový, Praha 1929. Str. 69–101

EMILIÁN TROLDA: ČESKÁ CÍRKEVNÍ HUDBA V OBDOBÍ GENERALBASOVÉM
Cyril, roč. 60, 1934. Část II. 1639–1648 (č. 7–8, str. 75–78) a III. Adam Michna (č. 9–10, str. 103–110)

JOSEF VAŠICA: MICHNOVA LOUTNA ČESKÁ
Text z literárního časopisu Akord 11, 1943–1944. Str. 28–37.
Podruhé otištěno v knize Josef Vašica: Eseje a studie ze strarší české literatury. Verbum a nakladatelství Tilia, 2001. Michnova Loutna česká, str. 197–205

Sborník referátů z konference NOVÉ POZNATKY O DĚJINÁCH STARŠÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ HUDBY
Česká hudební společnost, Společnost pro starou hudbu, Praha 1988. Jiří Sehnal, Julius Hůlek, Otmar Urban; str. 185–212

MICHNOVSKÉ STUDIE
Hudební věda, roč. 38, 2001, č. 1–2, str. 32–132
CD
ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA
dětský a dívčí sbor Chorus Angelus (Radim Sedláček, Jáchym Metlička, Barbora Pergová, Alžběta Němcová, Zuzana Tauberová, Šárka Rusá, Tamara kubová, Karolína Veselá, Vojtěch Gavriněv, Ondřej Rus, Tomáš Rus, Martin Florián, Ondřej Žák, Přemysl Žák)
flétna – Petr Grau, hoboj – Jitka Lukešová, trubka – František Tomšíček, housle – Jakub Janský, Veronika Vališová, viola – Hana Kučerová, violoncello – Petr Janek, kontrabas – Pavel Mazanec
dirigent a sbormistr Igor Angelov
ANGEL 2000, AN 2000 – 010-011, DDD, 2CD 47:36 + 36:09
CD Česká mariánská muzika (2000)
LOUTNA ČESKÁ
Ritornello (Magdalena Pospíšilová – vocal, chamber organ, virginal, Jana Lewitová, Barbora Hrobařová, Petra Noskaiová – vocals, Václav Návrat, Marcela Koudelová – violin, Radovan Vašina – cornetto, Štefan Sukup – recorder, cornetto, Pavel Polášek – recorder, Ingeborg Žádná – viola da gamba, Miloslav Študent – diskant lute, archilute, percussion, recorder, Přemysl Vacek – archilute, chitarrone, Jan Krejča – Renaissance lute, Michael Pospíšil – vocal, chamber organ, virginal, spinettino, cornetto, dulcian, percussion)
ARTA Records 1996, F10075-2, DDD, 68:43; ukázky a průvodní text Michaela Pospíšila na webu vydavatele
CD Loutna česká (1996)
LOUTNA ČESKÁ
Loutna česká, Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika
Jarmila Miháliková – soprano, Hana Chlomková – alto, contralto, Jaroslav Březina – tenor, Roman Gottlieb – tenor
Prague Chamber Chorus, Jiří Kolář; Musica Bohemica, Jaroslav Krček
Panton 1991, 811040-2, DDD, 65:34
Supraphon 2002, SU3657-2, DDD, 65:34
CD Loutna česká (1991) CD Loutna česká (2002)
LOUTNA ČESKÁ
Musica pro Sancta Cecilia IV.
Rudolf Pellar j.h. – mluvené slovo, Marie Nováková – zpěv, bicí nástroje, Marie Machová – zpěv, bicí nástroje, Jana Hrdličková – zpěv, zobcová flétna, bicí nástroje, Blahoslav Rataj – housle, zpěv, spinet, Eva Špačková – housle, viola, Petr Mach – zobcové flétny, Martin Vítek – kytara, Markéta Andrštová – kytara, Anna Tlustošová – spinet, bicí nástroje, Jiří Červený – violoncello, viola da gamba, Zbigniew Janusz – zobcové flétny, zpěv, bicí nástroje, umělecký vedoucí
Musica pro Sancta Cecilia 2008, 65:25
CD Loutna česká (2008)
LOUTNA ČESKÁ
Ensemble Inégal (Gabriela Eibenová – zpěv, Daniela Čermáková – zpěv, Lenka Torgersen – housle I, viola I, Magdalena Malá – housle II, viola II (13), Jana Vavřínková – viola III (13), Libor Mašek – violoncello, Jan Krejča – loutna, teorba, barokní kytara, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Adam Viktora – varhany, umělecký vedoucí)
První nahrávka autentické verze s nově objeveným partem prvních houslí.
Nibiru 2015, 50:35
CD Loutna česká (2015)
SVATOROČNÍ MUZIKA
Soloists, Gutta Musicae, Svatopluk Jányš, Symposium musicum, Miloslav Klement
Panton 1993, 811188-2, DDD, 64:40
CD Svatoroční muzika (1993)
MISSA À 7  /  CANTIONES  /  REQUIEM
Capella Regia Musicalis, Robert Hugo
soloists: Milada Čechalová – soprano, Jana Lewitová – mezzosoprano, M. Bornus-Szczycinski – counter tenor, M. Předota – tenor, Michael Pospíšil – bass
Studio Matouš 1992, MK0001-2, DDD, 61:00
CD Missa a 7 (1992)
MISSA SANCTI WENCESLAI, SVATOROČNÍ MUZIKA
Capella Regia Musicalis, Robert Hugo
MISSA – soloist: Milada Čechalová, Eva Coufalová, Marcin Bornus Szczycinski, Richard Sporka, František Kuncl, Jiří Klecker
SVATOROČNÍ MUZIKA – soprano: Magdalena Kožená, contralto: Lubomír Moravec, tenor: Richard Sporka, bass: Michal Pospíšil
Popron Classics 1994, 57 014-2, DDD, 59:15
německé vydání: Adam Wenzel Michna: Kirchenwerke; Cantus Classics 8.00150, 1996
CD Missa Sancti Wenceslai (1994) CD Loutna česká (1991)
MISSA III., VESPERAE BEATAE MARIAE VIRGINIS, LITANIAE B. M. V. À 8.
Societas Incognitorum a hosté, Eduard Tomaštík
Schola Gregoriana Pragensis, David Eben
Nahrávka obsahuje tři novodobé premiéry: zcela ojedinělá Missa III. (votiva de Sancta Maria) je komponována nad tzv. ostinátním basem a pochází ze sbírky Sacra et litaniae. Vesperae – in II. Vesperis in Festis Beatae Mariae Virginis jsou výběrem ze sbírky Officium vespertinum a jsou pojaty jako nešpory pro mariánský svátek. Ze stejné sbírky pocházejí i závěrečné Litaniae B. M. V. à 8.
Sbírku Officium vespertinum se podařilo zkompletovat teprve nedávno podle hlasů nalezených v Klosterneuburgu v Rakousku.
Rosa 2004, RD1161, 64:34
CD Missa III. (2004)
OFFICIUM VESPERTINUM
Capella Regia, Robert Hugo (Anna Hlavenková, Gabriela Eibenová, Marta Lopourová – soprano, Petra Noskaiová – mezzosoprano, JanMikušek – alto, Jaroslav Březina, Vladimír Richter – tenor, Aleš Procházka, Miroslav Hromádka – bass, Daniel Deuter, Jiřina Doubravská, Lenka Zelbová, Jan Hádek – violin, Mikoláš Čech – viola, Hana Fleková – viola da gamba, Ondřej Štajnochr – violone, Stanislav Penk, Břetislav Kotrba, Bohuslav Rattay – trombone, Thomas Ihlenfeldt – theorbo, trombone, Martina Šindlerová – chamber organ, Robert Hugo – chamber organ, church organ)
Realizace sbírky žalmů Officium vespertinum, doplněná za účelem kompletace nešpor žalmy a antifonami, dalšími skladbami z Michnovy doby a na závěr vratislavskou verzí Magnificat.
ARTA Records 2001, F10104-2, DDD, 67:51
CD Officium Vespertinum (2001)
MESSE DE SAINT WENCESLAS, REQUIEM
Odile Pietti – sopran, Christiane Courmont – mezzosopran, Daniele Michel – alt, Jean-Pierre Maurer – tenor, Jacques Bona – baryton, Christian Treguier – bas
Thierry Salmona – flétna, Yvonne Martel – flétna, Serge Boisson – trubka, Guy Touvron – trubka, Michele Guyard – varhany
Orchestre de Chambre Jean Barthe; The Franco-German Choir Of Paris; dirigent Bernard Lallement
Requiem – The First World’s Recording
BNL Productions 2002, BNL112758, DDD, 70:46
CD Messe De Saint Wenceslas (2002)
LP
VÁNOČNÍ MUZIKA
výběr ze sbírek Česká mariánská muzika a Svatoroční muzika: Vánoční rosička (ČMM 1), Vánoční noc (ČMM 2), Vánoční magnét a střelec (ČMM 3), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Vánoční vinšovaná pošta (ČMM 6), Vánoční hospoda (ČMM 7), O narození Pána Krista (SM 4), Pozdravení děťatka Ježíše (SM 5), Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození (SM 6), Item jiná o narození Pána Krista (SM 10), Na Nové léto (SM 14), O Očišťování blahoslavené Panny MARIE (SM 18), O svatých Třech králich (SM 16)
přepis a realizace Miroslav Venhoda, instrumentace Miloslav Klement
sóla Milada Boublíková, Marie Němcová, Beno Blachut, Dalibor Jedlička, Soběslav Raizl, Jaroslav Srb
Noví pěvci madrigalů a komorní hudby, Pro arte antiqua, Kvarteto zobcových fléten Miloslava Klementa, členové České filharmonie, Rejchovo dechové kvinteto, řídí Miroslav Venhoda
Supraphon 1962 (DV 5903; 1112 8097); strana B – F. X. Brixi: Missa pastoralis
LP Vánoční muzika (1962)
ČESKÁ VELIKONOČNÍ MUZIKA
výběr ze sbírek Česká mariánská muzika a Svatoroční muzika: Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená (ČMM 14–17), Rozjímání umučení Syna Božího (SM 29), Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (SM 28), Slavné Syna Božího vzkříšení (SM 34), Velikonoční pasameza (ČMM 24), Jiná o vzkříšení Páně (SM 35), Jiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský Icarus (ČMM 27), Svatodušní holubička (ČMM 28), Boží jednota a Trojice (ČMM 30)
výběr a realizace Miroslav Venhoda, instrumentace Miloslav Klement
sóla Beno Blachut, Dalibor Jedlička, H. Legerová, Milada Boublíková, Marie Němcová
Noví pěvci madrigalů a komorní hudby, Pro arte antiqua a instrumentální skupina, řídí Miroslav Venhoda
Supraphon 1963 (DV 6119; SV 8232; GS 10540; GS ST 50540); strana B – Jan Zach: Motetto in d minore de passione Christi, František Ignác Tůma: Stabat Mater
LP Česká velikonoční muzika (1963)
LOUTNA ČESKÁ
Předmluva (LČ 1), Povolání duchovné nevěsty (LČ 2), Matky Boží slavná nadání (LČ 3), Žehnání s světem (LČ 6), Duchovní svádební lázeň (LČ 7), Anjelské přátelství (LČ 9), Den svádební (LČ 11)
nastudoval a řídí Miroslav Venhoda; Martin Mysliveček – loutna (4–6, 9), František Pok – cink, kamzičí roh (4, 8), Jaroslav Tvrzský – varhany (3, 5–9), Jiří Váca – viola da gamba (3–9)
Pavel Haderer (3, 8, 9), Hana Hadererová (5, 7, 8), Jaroslav Mrázek (3, 7, 8), Blanka Tumová (4, 6–8), Josef Života (8, 9) – zpěv
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III – Literární baroko (strana A – J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce; strana B – V. J. Rosa: Discursus Lypirona, A. Michna: Loutna česká, B. Bridel: Co Bůh? Člověk?, Žalm lkající města Prahy)
průvodní texty: Pavel Jurkovič, Vladimír Justl a Jan Lehár
Supraphon 1982 (1218 0531-32)
LP Čtveročasí básnictví českého (1982)
SACRA ET LITANIAE à 5, 6, 7 & 8 vocum cum instrumentis
Litaniae Beatae Mariae Virginis, Te Deum Laudamus, Missa Pastoralis
Drahomíra Tikalová, Jarmila Ševčíková, Marie Mrázová, Nina Hazuchová, Beno Blachut, Miroslav Švejda, Jan Řezníček, Eduard Haken
sbor Moravan, sbormistr Josef Veselka
Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu Bratislava
řídí Václav Smetáček
Schwann (Germany) 1966 (AMS 83)
LP Sacra et Litaniae (1966)
DIE BÖHMISCHE LAUTE
Geistliche Musik aus Böhmen und Mähren
strana B mp3, 5:47  
L. Schwann Verlag Düsseldorf (AMS 12010); strana A – Kristof Harant z Polzic: Maria Kron
LP Die Böhmische Laute
MAGNIFICAT
MISSA SANCTI WENCESLAI

Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei
latinsky zpívají: Helena Tattermuschová, Jaroslava Vymazalová, Marie Mrázová, Antonín Votava, Antonín Zlesák, Dalibor Jedlička
Český pěvecký sbor
Jaroslav Vodrážka – varhany, Ladislav Vachulka – varhanní portativ
Musici pragenses, Pro arte antiqua
řídí Josef Veselka
Praha, SHV 1966 (DV 6196; SV 8309)
LP Magnificat (1965)
I. MŠE ZE SBÍRKY SACRA ET LITANIAE
F. Michálek – varhany
zpěv: M. Bakalová, Z. Lidmilová, M. Juřenová, J. Válka, J. Hromádka
Smíšený sbor a komorní orchestr Brněnského rozhlasu
řídí Břetislav Bakala
Supraphon 1951, 4LP (2231-V-2234-V)
TV
ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC: LOUTNA ČESKÁ
filmové zpracování stejnojmenného cyklu českého barokního skladatele
hudbu nahráli Pražští madrigalisté, umělecký vedoucí Pavel Baxa
hrají: Marcela Peňázová, Michal Šebor, Gabriela Černá, David Pospíšil, Mahulena Křenková a další
kamera Martin Kubala, režie Tomáš Šimerda
Československá televize 1991, 37 minut
DALŠÍ NAHRÁVKY

Weihnachtsmusik aus Böhmen und Mähren
Adventslieder der tschechischen Utraquisten, Weihnachtslieder aus Ostmähren, Offertorium solenne (Brixi); Prager Weihnachtslieder from 15th c., Dixit Dominus (Capricornus), Magnificat (Capricornus)
ze sbírky Capella Regia Musicalis Karla Václava Holana Rovenského (1693): Chtíc, aby spal (ČMM 2), Toto malé děťátko (ČMM 4)
Prager Madrigalisten, Miroslav Venhoda
LP, Deutsche Harmonia Mundi, 1978, 1C057-99734; recorded: St. Jean, Paris (FR)


LP Weihnachtsmusik aus Böhmen und Mähren (1978)
Tage alter Musik in Herne 1991 – Zwischen Elbe und Donau – Musik aus Böhmen, Mähren und der Slowakei vom Mittelalter bis zur Klassik
Musik in Böhmen (1200-1450), Cantilenae Lombardicae, gallicae et bohemicae – Musik an der Karls-Universität zu Prag im 14. Jahrhundert, Dorfmusikanten aus der Slowakei, Lieder aus böhmischen und mährischen Dörfern, Sonatae pro tabula – Musik der Hofkapelle in Schloß Kremsier, Bläsermusik aus den Schlössern in Mähren, Sonaten und geistliche Konzerte des 17. Jahrhunderts aus tschechischen Archiven, Kompositionen des slowakischen Hochbarock, Böhmische Musiker in Europa
CD 3: Konzertmitschnitt 6. Dezember – Adam Václav Michna: Duši věno (LČ 8)
Musica Antiqua Praha, Pavel Klikar
4 CD, 1991
CD Tage alter Musik in Herne (1991)
CHRISTMAS MUSIC OF BOHEMIAN BAROQUE
Alessandro de Poglietti, Václav Karel Holan Rovenský, Antonio Bertali, Andreas Hammerschmidt, Bedřich Bridel
Adam Václav Michna: Vánoční magnet a střelec (ČMM 3), Vánoční rosička (ČMM 1), Vánoční kolíbka (ČMM 5), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Když veškeren svět byl popsán (Václav Karel Holan Rovenský na text A. V. Michny, ČMM 7)
Musica Antiqua Praha, Pavel Klikar
Supraphon 1993, 111861-2, DDD, 47:00
CD Christmas Music Of Bohemian Baroque (1993)
VÁNOČNÍ PÍSEŇ / THE CHRISTMAS SONG
Jan Bernátek, Jiří Ignác Linek
Adam Václav Michna: Vánoční rosička (ČMM 1), Vánoční noc (ČMM 2), Vánoční magnét a střelec (ČMM 3), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Vánoční kolíbka a kolíbání (ČMM 5), Vánoční vinšovaná pošta (ČMM 6), Vánoční hospoda (ČMM 7)
Jan Bernátek – organ, Children’s Choir Prážata, Chamber Choir Resonance, Miloslava Pospíšilová, Orchestr (chamber format)
JP 1996, JP0001-2, DDD, 56:20; MP3 na www.prazata.cz
CD Vánoční píseň (1996)
VÁNOCE S MUSICOU BOHEMICOU / CHRISTMAS WITH MUSICA BOHEMICA
Jaroslav Krček: Missa No. 3 „Vánoční“; Christmas Songs from Jistebnice Hymnal; Czech Christmas Carols
Adam Václav Michna: Vánoční hospoda (ČMM 7), Vánoční noc (ČMM 2), Vánoční roztomilost (ČMM 4)
Anna Hlavenková – soprano, Daniela Demuthová – alto, Lubomír Vraspír – tenor, Jaroslav Krček – baritone, Gabriela Krčková – soprano; Musica Bohemica, Jaroslav Krček
GZ 1997, L1 0295-2 131, DDD, 61:41
CD Vánoce s Musicou Bohemicou (1997)
CZECH BAROQUE MUSIC
Hainrich Ignaz Franz Biber, Johann Christoph Kridel, František Ignác Tůma, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka
Adam Václav Michna: Alarmo soudu všeobecného (ČMM 57), Duše v očistcovém ohni (ČMM 64), O věčnosti (SM 116).
Michnovské nahrávky převzaty z CD MISSA À 7 / CANTIONES / REQUIEM, Studio Matouš 1992.
Michna: Robert Hugo – virginal, Prague Madrigalists, Robert Hugo
Studio Matouš 1998, MK0702-2, DDD, 61:42
CD Czech Baroque Music (1998)
BAROQUE MUSIC IN BOHEMIA
Pavel Josef Vejvanovský, Enrico Radesca di Foggia, Antonio Brunelli, Hainrich Ignaz Franz Biber, Johann Christoph Kridel, Johann Heinrich Schmelzer, Filipp Jakob Rittler, František Ignác Tůma, Samuel Capricorus
Adam Václav Michna: Toužebná melankolie (ČMM 60, 1:23, instr.; nahrávka převzata z CD MISSA À 7 / CANTIONES / REQUIEM, Studio Matouš 1992), Gloria (2:32)
Anna Hlavenková – soprano, Magdalena Kožená – mezzosoprano, Stanislav Předota – tenor, Michael Pospíšil – bass, Robert Hugo – organ positiv, Capella Regia Musicalis, Robert Hugo, Prague Madrigalists, Pavel Baxa, Musica Florea, Marek Štryncl, Ad vocem, Přemysl Vacek
Studio Matouš 1998, MK0703-2, DDD, 70:50
CD Baroque Music In Bohemia (1998)
CHRISTMAS BRASS MUSIC
Valerius Otto, Pavel Josef Vejvanovský, Michael Praetorius, Gaetano Maria Schiassi, Johann Christoph Pezel
Adam Václav Michna: Vánoční magnét a střelec (ČMM 3), Vánoční noc (ČMM 2), Vánoční hospoda (ČMM 7), O narození Pána Krista (SM 4), Vánoční vinšovaná pošta (ČMM 6), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Vánoční rosička (ČMM 1)
Prague Brass Soloists (Miroslav Kejmar, Zdeněk Šedivý – trumpets, Stanislav Suchánek – French horn, Zdeněk Pulec – alto and tenor trombone, Ludvík Bortl – bass trombone, Václav Hoza – tuba, Václav Rabas – organ)
Supraphon LP 1983, 1111 3457; CD 1998, SU3394-2; ADD, 60:35
CD Christmas Brass Music (1998)
EUROPEAN GUITAR DUETS
Robert Johnson, Domenico Scarlatti, Christian Gottlieb Scheidler, Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Jan Truhlář
Adam Václav Michna: The Czech Lute
Czech Guitar Duo (Jana Bierhanzlová, Petr Bierhanzl)
Šárka Records 1998, 1-2111, 58:39
CD European Guitar Duets (1998)
Tage alter Musik in Herne 1998 – Vorhang auf! Musik zwischen Ostsee und Adria. Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien
Musica Transylvana; Musik aus polnischen Orgeltabulaturen; Aus Klöstern und Kathedralen; Geistliche Musik des 17. und 18. Jahrhunderts; Laudate pueri Dominum – Geistliche Musik des 17. Jahrhunderts aus Böhmen; Devotion und Divertissement, Musik des 17. Jahrhunderts aus slowakischen Archiven; Die polnische Music muß nicht von Holtze seyn, Telemann und der polnische Stil; Musik der Wiener Klassik aus Slowenien und Kroatien; Gravicembalo col piano e forte; Von der böhmischen Klassik zur polnischen Romantik
CD 2: Konzertmitschnitt 15. November – Adam Václav Michna: O svatém Václavu, patronu a dědici českém (SM 81), Dixit Dominum – Laudate pueri Dominum – Magnificat (Officium vespertinum)
Capella Regia Musicalis, Robert Hugo
4 CD, 1998
CD Tage alter Musik in Herne (1998)
MUSICA PRO SANCTA CECILIA – LÉTA PÁNĚ 1998
Jean Francois Dandrieu, Alessandro Orologio, Jean Planson, Robert Jones, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Jan Dismas Zelenka, Georg Friedrich Händel
Adam Václav Michna: Matky boží slavná nadání (LČ 3), Žehnání se světem (LČ 6), Panenská láska (LČ 5)
Musica pro Sancta Cecilia 1998
CD Léta Páně 1998 (1998)
LOUTNA ČESKÁ – PÍSNĚ PŘÍKLADNÉ DUCHOVNÍ I SVĚTSKÉ, LOUTNOU ČESKOU PODANÉ
Mezi dvacetičtyřmi písněmi z období od gotiky po klasicismus je zde (v doprovodu houslí, kontrabasu, klarinetu a kytary) i osm skladeb z Michnovy Loutny české v tomto pořadí:
Předmluva (LČ 1), Duší věno (LČ 8), Svatební prstýnek (LČ 4), Smutek bláznivých pannen (LČ 13), Svatební duchovní lázeň (LČ 7), Svatební věneček (LČ 10), Matky Boží slavná nadání (LČ 3), Andělské přátelství (LČ 9)
Loutna česká 1999, skladby Adama Michny nahrány v roce 1993
CD Písně příkladné (1999)
MUSICA PRO SANCTA CECILIA III.
Josef Antonín Plánický, Jan Dismas Zelenka, Johann Sebastian Bach, Leonardo Vinci, Tomas Luis de Victoria, Gaspar Sanz, Karel Václav Holan Rovenský
Adam Václav Michna: O očišťování blahoslavené Panny Marie (SM 18), Matky Boží slavná nadání (LČ 3), Archanjelské Ave (ČMM 36), Vánoční Magnet a Střelec (ČMM 3), Vánoční Kolíbka a Kolíbání (ČMM 5), Zvání k Jesličkám Pána Krista (SM 8), Vánoční Roztomilost (ČMM 4), Pozdravení děťátka Ježíše (SM 5), O narození Pána Krista (SM 4), Vánoční rosička (ČMM 1)
Marie Nováková, Alexandra Sedláčková, Marie Machová – zpěv, Eva Špačková – barokní housle, housle, viola, sborový zpěv, Vladimíra Machoňová – barokní housle, housle, sborový zpěv, Ludmila Kopecká – spinet, zobcová flétna, sborový zpěv, Markéta Andrštová – kytara, Ivan Vohrna – zpěv, Blahoslav Rataj – spinet, zpěv, housle, Martin Vítek – kytara, sborový zpěv, Jiří Červený – violoncello, sborový zpěv, Petr Mach – příčná a zobcová flétna, sborový zpěv, Zbigniew Janusz – zobcové flétny, zpěv, spinet, umělecký vedoucí
Musica pro Sancta Cecilia 2003, Sce 003-2, DDD, 65:36; nahráno v letech 1998–2003
CD Musica Pro Sancta Cecilia (2003)
JESLIČKY, STARÉ NOVÉ PÍSNIČKY
Vánoční tanečky z barokních kancionálů
Adam Václav Michna: Jiná o narození Pána Ježíše (SM 7), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Vánoční noc (ČMM 2)
RITORNELLO – Michael Pospíšil
Jan Mikušek – alt, cimbálek, hackbrett, positiv; Richard Sporka – tenor, perkuse; Michael Pospíšil - bas, positiv, cink, šalimó; Tomáš Najbrt – loutna, tiorba, barokní kytara, kejdy, niněra, sbor; Jan Novotný – basa, harfa, šalimó, gemshorn, fletna, traversa, sbor; Marek Štryncl – violoncello, positiv, sbor; Libor Meisl – housle, sbor
ARTA Records 2000, F10103, DDD, 70:53; ukázky a průvodní text Michaela Pospíšilana webu vydavatele
CD Jesličky, staré nové písničky (2000)
ADAM MICHNA Z OTRADOVIC – VÁNOČNÍ MŠE „JIŽ SLUNCE Z HVĚZDY VYŠLO“
Adam Michna z Otradovic: Zvání k jesličkám Pána Krista (SM 8) / Václav Karel Holan Rovenský / Alberik Mazák / Fridrich Bridel / Vendelin Hueber
RITORNELLO – Michael Pospíšil
Jan Mikušek, Hasan El-Dunia, Richard Sporka, Michael Pospíšil, Miloš Valent, Martin Kaplan, Radek Vašina, Břetislav Kotrba, Ondřej Sokol, Jan Klimeš, Jan Novotný, Jan Krejča, Vladimír Roubal, dětský sbor Vox Bohemica řízený Tomášem Charvátem, sbory Vox Nymburgensis pod vedením Jana Mikuška a Collegium 419
Pojem České Vánoce se nám takřka automaticky pojí s písní Chtíc aby spal. Ne každý už ví, že autorem slavné zlidovělé ukolébavky je jindřichohradecký varhaník, básník, skladatel a „hospodský“ Adam Michna z Otradovic. Ještě méně z nás tuší, že nepsal jen podobné duchovní písně, ale také velmi kvalitní chrámovou hudbu latinskou. Pokusili jsme se o rekonstrukci (opatrně tak nazýváme jednu z mnoha možností, „jak to tehdy mohlo být“) barokní bohoslužby na rozhraní Adventu a Vánoc, tedy druhé mše vánoční In Aurora – za Jitřenky. Uvádí ji snad nejznámější česká vánoční píseň Již Slunce z Hvězdy vyšlo, která byla Michnovým současníkům stejně známá jako dnes nám její „blízká příbuzná“ Narodil se Kristus Pán, jež nahrávku ukončuje.
ARTA Records 2003, F10120-2, DDD, 73:21; ukázky a průvodní text Michaela Pospíšila na webu vydavatele
CD Již Slunce z Hvězdy vyšlo (2003)
VÁNOCE S MORAVSKÝMI MADRIGALISTY
Jistebnický kancionál: In hoc Anni circulo, Ježíš náš Spasitel, Nascitur de Virgine; V. M. Šteyer – Český kancionál: Divné Boží narození; V. K. Holan-Rovenský – Capella Regia musicalis: Veselme se všichni nyní; Jiří Třanovský – Citharra sanctorum: Čas radosti veselosti, Hra s jesličkami, Den přeslavný; J. F. N. Seger: Christus nobis natus est
Adam Václav Michna: Vánoční rosička (ČMM 1), Vánoční noc (ČMM 2), Vánoční magnet a střelec (ČMM 3), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Vánoční vinšovaná pošta (ČMM 6), Vánoční hospoda (ČMM 7), O narození Krista Pána (SM 4), Pozdravení děťátka Ježíše (SM 5), Nebeský slavíček (SM 6), Item jiná o narození Krista Pána (SM 10), Na Nové léto (SM 14), Zvaní k jesličkám (SM 8), O svatých třech králích (SM 16)
Moravští madrigalisté, Carmina Bona Zlín, Graffovo kvarteto
Moravští madrigalisté 2005, 55:09
CD Vánoce s Moravskými madrigalisty (2005)
PUER NOBIS NASCITUR
Speciálník královéhradecký, Jistebnický kancionál, Franusův kancionál, Petrus Wilhelmi de Grudencz, Sedlčanský kancionál, Benešovský kancionál, Krolmusův kancionál, Jean Mouton, Leonhard Paminger, Mikuláš Schmall z Lebendorfu, Michael Praetorius, Josef Seger
Adam Václav Michna: O narození Pána Krista (SM 4), Vánoční rosička (ČMM 1), Vánoční magnét a střelec (ČMM 3), Vánoční kolíbka a kolíbání (ČMM 5), Vánoční roztomilost (ČMM 4), Svaté lásky labyrint (ČMM 12), O svatých třech králích (SM 16), Zvaní k jesličkám Pána Krista (SM 8), Vánoční hospoda (ČMM 7), Vánoční vinšovaná pošta (ČMM 6), Vánoční noc (ČMM 2)
Cantio antiqua Praha a hosté, dirigent PhDr. Petr Nejedlý
Radioservis 2006, CR0361-2, 68:13
CD Puer Nobis Nascitur (2006)
LITURGICKÝ ROK
strunou i hlasem, barokním časem

Písně z barokních kancionálů hraje soubor Columba Lauretana
Jan Joseff Božan (Slavíček rájský), Jan Miroslav Weingart, Václav Karel Hollan Rovenský (Capella Regia Musicalis), Alberik Mazák (Cultus Harmonicus)
Adam Václav Michna: Rorate, coeli (2. adventní) (SM 2), Vánoční magnét a střelec (ČMM 3), Jiná o vzkříšení Páně (SM 35), Vítání sv. Ducha do Srdce (SM 47), Píseň o sv. Františku Seraphickém (SM 85)
Columba Lauretana
Josefína Matyášová – zpěv, housle, Markéta Hartingerová – zpěv, harfa, flétna, Vojtěch Nejedlý – violoncello, zobcová flétna, Milan Duspiva – kytara, břinkátko, Jakub Kunčík – zpěv, Jan Hartinger – zpěv, klarinet, Petr Štěpán – hoboj, Jan Jirásko – bubny, tamburina, Kateřina Bartošová – violoncello
2011, 45:09
CD Liturgický rok (2011)
SVATÉ LÁSKY LABIRYNTH
Výběr z České mariánské muziky (1647)
Vánoční rosička – Hymnus / Variatio I, bicinium / Variatio II, a tre voci / Variatio III, a tre voci (ČMM 1), Vánoční noc – Chtíc, aby spal – Hymnus / Fantasia Ut, re, mi, fa, sol, la (ČMM 2), Vánoční magnét a střelec – Hymnus / Batalla – toccata (ČMM 3), Svaté lásky labirynth – Hymnus / Passacaglia (ČMM 12), Vánoční roztomilost – Hymnus / Ostinato (ČMM 4), Vánoční vinšovaná pošta – Hymnus. Due versi (ČMM 6), Kytka aneb věneček mirrhový. Aneb o umučení Páně – Hymnus / Nasat, Versetti I, II, III, IV, Finale (ČMM 21), Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše – Hymnus / Partitas I, II, III, IV, IIIa, V, VI, VII (ČMM 26) , Oheň svatodušní – Passamezzo, Hymnus e Saltarello (ČMM 29), Lidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na sv. Trojici – Hymnus / Variatio I, bicinium / Variatio II, cantus firmus in alto / Variatio III, cantus firmus in basso (ČMM 31), Mariánské larmo – Hymnus / Praeludium in C (ČMM 54), Mariánské Ave – Hymnus / Fantasia La, mi, re (ČMM 53), Smrt – konec – zvonec – Hymnus / Toccata per elevatione (ČMM 61), Duše v očistcovém ohni – Hymnus / Toccata in a (ČMM 64)
Jaroslav Tůma – varhany z Kruhu (1627) v katedrále sv. Štěpána, Litoměřice
ARTA Records 2014, F10206; ukázky a průvodní text
CD Svaté lásky Labirynth (2014)