Přehled témat, hlavních motivů, symbolů, alegorií, představových okruhů apod. v Michnových písních
Kurzívní číslice upozorňuje, že tématu apod. je věnována celá skladba; v ostatních případech je téma apod. jen epizodické, objevuje se jen v některých slokách nebo verších.
Přehled je převzat z knihy Antonína Škarky „Adam Michna z Otradovic – Básnické dílo“, Odeon, 1985
Adam ČMM 17, 49
2, 4
SM 3, 36
advent SM 13
Agaun SM 42
Alarmo soudu všeobecného ČMM 57
Allegro ČMM 26
Alleluja ČMM 22, 23
Alžběta sv. matka Jana Křtitele ČMM 40
SM 27, 57, 60
Alžběta sv. vdova SM 91
Aman 2
Amor ČMM 10 (=Kristus?)
10
anděl, andělé ČMM 2, 4, 5, 26, 31, 32, 34–36, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 55, 58, 63
2, 9–11
SM 1, 2, 7, 8, 26, 27, 29, 32, 36–38, 43, 44, 49, 57, 64, 67, 72, 73, 84, 85, 89, 90, 92, 107, 109 (Strážce)
Anna sv. ČMM 34, 45, 46, 49
1, 2
SM 2, 25, 67, 76
Antonius, Marcus 4
apoštolové sv. ČMM 42, 44
SM 100
archa = P. Maria ČMM 41
SM 67
Ariadna ČMM 12
Asie SM 13
Ave mariánské ČMM 53
Avitus SM 42
Barbora sv. 11
SM 95
Bartoloměj sv. SM 74, 100
Benedikt sv. 10
Beránek = Kristus SM 29, 55, 106, 107
Betlém (město) ČMM 1, 7
SM 18
Bořivoj, kníže český SM 79 (nejmenovaný)
Betsabé ČMM 17
boháč v pekle SM 116
Bolestná matka viz Matka bolestná
Boží tělo (oltářní svátost i svátek) ČMM 32, 33
SM 5055
brána nebeská = P. Maria ČMM 48, 53
SM 73, 77, 104
Břevnov SM 61
Cecilie sv. ČMM 44
11
Clio ČMM latinská dedikace
Codrus SM 33
Congregace česká (mariánská družina) ČMM 44
Crha viz Cyril
Cyril a Metoděj (Crha a Strachota) sv. SM 23
Čechové ČMM 23, 24, 44
Čína SM 94
Daniel, prorok SM 20
David ČMM 1, 17, 44
7
SM 113
denice = P. Maria ČMM 42, 49
SM 71, 77, 97
dialog 2
SM 32, 37, 111
Dioklecián SM 38
divadlo = tragédie Kristova umučení ČMM 1417, 18
doktor práv = Kristus 5
doktorové sv. ČMM 44
Dominik sv. 10
Domicián SM 13
Dorota sv. SM 19
Drahomíra SM 78 (nejmenovaná), 79, 82
drahý kámen = Duch sv. SM 47
Duch sv. ČMM 28, 29, 30, 31, 36
SM 26, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 51
duše v očistci ČMM 64, 65, 66
SM 109115
Echo = P. Maria ČMM 44
Emauzy SM 86
Emmanuel = Kristus ČMM 36
erotika duchovní ČMM 3, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 50, 51, 54, 56
111
SM 6, 8, 9, 11, 37, 103
eschatologické písně ČMM 20, 50, 5766
11, 12, 13
SM 106118
Ester ČMM 32
2
Eva ČMM 49
2, 4
SM 3, 97
Eva = P. Maria SM 25, 97
fénix (Phoenix) = Kristus 7
Filip a Jakub Menší sv. SM 40, 100
František Serafinský (z Assisi) sv. ČMM 13
10
SM 85
František Xaverský sv. SM 94
Gabriel archanděl ČMM 35, 36
2 (nejmenovaný), 9
SM 26, 27 (nejmenovaný)
Gamaliel SM 12
Getsemanská zahrada ČMM 18
Hermes = anděl 2
Hermogenes SM 66
Herodes SM 17, 57
Hippolyt sv. SM 75
hledání Krista ČMM 12
SM 37
hnízdo = lidské srdce ČMM 28
SM 47
hody, hostina = Kristovo tělo v oltářní svátosti ČMM 32
SM 52
holubička = sv. Duch ČMM 28
SM 47
holubička = P. Maria ČMM 53
hospoda = lidské srdce SM 1
hrdlička = ctitelé P. Marie ČMM 52
hrdlička = duše lidská ČMM 1
hrdlička = P. Maria ČMM 38, 53
SM 31, 32, 76
hudba, hudební motivy, nástroje apod. ČMM 2, 4, 9, 22, 24, 26, 31, 41, 44, 54, 57, 64
1, 3, 11
SM 33, 43, 115
hvězda = P. Maria viz denice
cherubín ČMM 5, 26, 31, 40, 41
Chléb (andělský, živý) = Kristus ČMM 32, 33
SM 30, 52, 53
Choť = Kristus SM 44, 98
Choť = sv. Duch SM 73
Icarus = Kristus ČMM 27
Ignác z Loyoly sv. 10
SM 68, 69
Indie SM 94
Innocenc III. (papež) SM 61 (nejmenovaný)
Jakub Menší sv. SM 40, 100
Jakub Větší sv. SM 66, 100
Jan Evangelista sv. SM 13, 100
Jan Křtitel sv. SM 57, 60 (nejmenovaný)
jelen žíznivý = duše ČMM 19, 32, 59
Jeruzalém ČMM 46
Jeruzalém nebeský 11
SM 107
Jidáš ČMM 18
7
SM 21, 22, 29
Jindřichův Hradec SM 75
Jiří sv. SM 38
Jména Ježíš (svátek) ČMM 813
SM 15
Joachym, otec P. Marie ČMM 45, 46, 55
SM 25, 67
Josef sv. Pěstoun Páně ČMM 1, 4–7, 47
SM 24
Juda sv. SM 87, 100
Judit 2
Judstvo 6
SM 60
Juno 2
Kain SM 116
Kalvárie ČMM 18, 19
Karel IV. SM 42
Karmel 8
kavaler, kavalír = andělé 9
kavaler = Kristus 5
Kateřina Alexandrijská sv. 11
SM 92
Kateřina Sienská sv. ČMM 13
klasikové římští (Latiníci) a řečtí (Řekové) ČMM 9
Klára (Clara) de Cruce sv. ČMM 13
Kleofáš sv. SM 86
klíč Davidův = P. Maria SM 113
Kleopatra 4
korunovace Krista
 (o nanebevstoupení)
SM 43
korunovace P. Marie
 (o nanebevzetí)
ČMM 41
SM 72, 73
kuchař, pekař = Kristus SM 52
Kuman SM 78, 79 (nejmenovaný)
květ, kvítek = sv. Josef ČMM 1
květ kvítek = Kristus ČMM 14, 21, 24
kvítí = svatí, mučedníci SM 40, 41
kytice, kytka = Kristovy práce a bolesti ČMM 21
labuť ČMM 2
10 (labuť milující)
labyrint lásky ke Kristu ČMM 12
Larmo mariánské ČMM 54
Latiníci ČMM 9
latinka = Kristův život ČMM 21
Lazar SM 116
lázeň duchovní svatební 7
Legio Thebaica SM 42
lékař = Kristus 5
les ČMM 9
SM 57
letnice ČMM 28, 29
SM 45, 46, 47
lev = Kristus, Bůh ČMM 23 (z pokolení Júda)
5
lov, hon, myslivost na P. Marii
 (štvanou zvěř)
ČMM 56
Lucie sv. SM 98
Luciper 9
lučištník = Kristus ČMM 3, 10, 33
SM 30
Ludmila sv. SM 78, 79
Ludvík, lankrabě hessenský SM 91
Luitgarda, Liutgardis sv. ČMM 13
Lukáš sv. SM 86
lůžko = Kristův kříž ČMM 14, 19
SM 31
Lvice = P. Maria ČMM 44
lvové = Čechové ČMM 23, 28, 44
magnet = Kristus ČMM 3
máj, májový čas ČMM 24, 25
SM 41
malíř = denice ČMM 24
malíř = Kristus 5
Mammona ČMM 11
manna = hostie SM 52
manna = P. Maria SM 67
Manresa SM 68
Maria P. ČMM 1, 2, 4–7, 14, 19, 33, 3456
1–5
SM 2, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 55, 57, 60, 62, 67, 71, 72, 73, 76, 77, 97, 104, 112, 113, 114
mariánské písně ČMM 3456
SM 2 (adventní), 4 (vánoční), 7 (vánoční), 18, 26, 27, 32 (postní, o umučení Páně), 35 (o vzkříšení), 60, 71, 72, 73, 76, 77, 97, 104 (naděje soužených), 113 (za mrtvé), 114 (za mrtvé)
Markéta sv. SM 63
Martin sv. SM 90
Maří Magdaléna sv. ČMM 20, 57
6, 7
SM 37 (o vzkříšení), 64, 65
Matěj sv. SM 21, 22, 100
Matka (Maria) bolestná (Mater dolorosa) ČMM 3739
SM 32
Matouš sv. SM 80, 100
mdloba, omdlévání ČMM 20, 29, 37, 40, 50
10
SM 106
melancholie umírajícího ČMM 5860
Michal archanděl 9
SM 83
Mikuláš sv. SM 96
milenka = Kristus
 (viz také erotika duchovní)
ČMM 8, 9, 12, 19
milenka = P. Maria
 (viz také erotika duchovní)
ČMM 51, 54
5
milovník (milenec) mariánský ČMM 50, 56
Minerva 2
Mojžíš ČMM 6
mučedníci sv. SM 101, 106
Myra SM 96
myslivec = Kristus ČMM 3 (srovnej také lučištník, střelec)
naděje soužených P. Maria SM 104
námluvy mystické ČMM 36
29
Nanebevstoupení Páně ČMM 26, 27
SM 43, 44
Nanebevzetí P. Marie ČMM 4144
SM 71, 72, 73
Narození Kristovo ČMM 17
SM 411
Narození P. Marie ČMM 45
SM 76, 77
Navštívení P. Marie ČMM 40
SM 60
Nazaret ČMM 36
SM 27
Neapolitáni SM 94
nebe ČMM 26, 41, 43, 44, 59, 63
11
SM 41, 43, 84, 89, 101, 106, 107
nevěsta = sv. Anna, Bůh 2
nevěsta = P. Maria, Bůh ČMM 36
nevěsta, = P. Maria, Kristus ČMM 43
1, 3, 4
Noe ČMM 17
Norbert sv. 10
SM 62
Nový rok (Nové léto) SM 14
Obětováni P. Marie ČMM 46
oblak = hostie ČMM 32, 33
Obřezání Páně viz Nový rok
očistec ČMM 64, 65, 66
SM 109115
Očišťování P. Marie ČMM 34
SM 18
oheň, plamen = sv. Duch ČMM 29
SM 45, 46, 47
olivová ratolest ČMM 28
Ondřej sv. SM 93, 100
Ondřej, král uherský SM 91
ovce, ovčička = křesťan ČMM 5, 11
Palladium Země české
 (staroboleslavský zázračný obraz)
ČMM 44
Pamplona SM 68
panicové sv. SM 106
panny sv. SM 103, 106
panny moudré (Mt 25,1–13) = P. Maria ČMM 43
panny pošetilé (Mt 25,1–13) 13
Paris = Adam 2
pasameza (tj. passamett, passamezzo) ČMM 24
patriarchové sv. ČMM 44
pastýři betlémští SM 4, 7, 8
pašije Kristovy viz ukřižovaný Kristus
Patmos SM 13
Pavel sv. SM 12 (Šavel), 59, 62 (Šavel), 100
pekař, kuchař = Kristus SM 52
peklo ČMM 62
12, 13
SM 33, 116
pelikán = Kristus ČMM 32
perla = Duch sv. SM 47
perla = Kristus SM 4, 11
perla = P. Maria ČMM 34, 50, 53
2
Petr sv. 7
SM 58, 100
Pilát ČMM 18
SM 34
pláč, nářek (planctus) P. Marie ČMM 1417, 3738
SM 32
pláč, nářek (planctus) Maří Magdalény SM 37
Početí (neposkvrněné) P. Marie ČMM 48, 49
SM 97
pohrdáni světem SM 117
pohřeb Kristův ČMM 17
pohřeb, rekviem SM 112
Polsko SM 39
postmistr = Kristus 9
postní písně o umučení Páně ČMM 1421, 37 (mariánská), 38 (mariánská), 39 (mariánská)
SM 2832
Praha SM předmluva, 39, 42
Prokop sv. SM 61
prsten = lidské srdce SM 47
prsten svatební = křesťanské ctnosti 4
Pruská země SM 39
příbytek = lidské srdce SM 1
Rafael archanděl 9
Ráchel ČMM 14, 38
ráj viz nebe
rána ČMM 3, 10, 33
Rebeka 2
rekviem SM 112
rosa, rosička = Kristus ČMM 1, 59
SM 2
rosa, rosička = P. Maria ČMM 54
roucho svatební = hostie ČMM 33
rozmlouváni duše živé s duší v očistci SM 111
růže = sv. Dorota SM 19
růže = sv. Hippolyt SM 75
růže = Kristus ČMM 2
SM 4, 6, 14, 34
růže = P. Maria SM 76, 104
rytíř mariánský ČMM 51
Řekové ČMM 9
Řím SM 13
Sába SM 16, 39, 75
salve ČMM 20, 63
Sapricius SM 19
Sára 2
Sázava SM 61
serafín ČMM 5, 26, 31, 40, 41
Serrat SM 68
Sinaj SM 92
Sión = nebe ČMM 63
1, 11
Slavibor, otec sv. Ludmily SM 79
slavíček nebeský SM 6
slunce = Kristus ČMM 19, 22
SM 4–6
smrt, umírání ČMM 20, 58, 59, 60, 61, 63
SM 108
smutek pošetilých panen 13
sňatek mystický duše nebo P. Marie s Bohem ČMM 36, 43 (s Kristem)
111, 13
sodálové mariánští ČMM 44, 56
soud poslední ČMM 57
spor duše s tělem 12
SM 111
srovnání lidské vůle s božskou SM 108
Strachota viz Cyril
střela (šíp) = hostie ČMM 33
střela (šíp) = láska boží ČMM 3, 10
SM 9
střela (šíp) = slova Kristova SM 80
střelec, myslivec = Kristus ČMM 3, 10, 33
SM 9, 11, 30, 80
střelci = mariánští ctitelé ČMM 56
studna = P. Maria SM 113
suplikace ke Kristu ČMM 13
svatba mystická ČMM 36, 43
111
svatba nebeská ČMM 59
svatodušní písně viz letnice
Světlonoš světa = P. Maria ČMM 49
Syrakusy SM 98
Šalomoun 4
Šavel viz Pavel
Šimon a Juda sv. SM 87
šíp = hostie ČMM 33
Španěly SM 66
štěp, štípek = P. Maria ČMM 1
Štěpán sv. SM 12
Tarsus SM 16
terč = lidské srdce ČMM 3, 10, 33
SM 9, 11, 30, 80
Terezie sv. 8
Theophilus SM 19
Tobiáš 9
Tomáš apoštol sv. SM 99, 100
toužení po ráji SM 106
triumf sv. mučedníků SM 101
triumf nanebevstoupeného Krista SM 43, 44
triumf vzkříšeného Krista ČMM 25
SM 33
Trója 12
Trojice sv. ČMM 30, 31
SM 6, 48, 49, 54
Tři králové sv. SM 8, 16, 17
Tuman SM 78, 79 (nejmenovaný)
ukolébavka ČMM 2, 5
SM 4, 76
ukřižovaný Kristus ČMM 1421, 37, 38, 39
SM 2832
umělec = Kristus 5
umučení Kristovo viz ukřižovaný Kristus
útočiště bídných = Bůh SM 105, 108
Václav sv. SM 78, 81, 82
vale ČMM 20, 50, 63
vánoce, vánoční písně ČMM 17
SM 411
Vavřinec sv. SM 70
včelička = P. Maria ČMM 53
věčnost ČMM 62 (zvonec)
SM 116
velikonoce, velikonoční písně ČMM 2225
SM 3337
věneček svatební (mystický) 10
věno duší (mystické) 8
Venuše ČMM 10
2, 4, 10
Veronika sv. 6
vinice = Kristus ČMM 19
Vít sv. SM 56
Vítek = Svantovít 12
vítr = Duch sv. SM 47
voda = P. Maria ČMM 54
vojna mezi duší a tělem 12
Vojtěch sv. SM 39
Všech svatých SM 88, 89
vůle boží SM 108
vyznavači sv. SM 102
vzdycháni duše v očistci ČMM 64, 65, 66
SM 109, 110, 111, 115
Vzkříšení Kristovo viz velikonoce
zahrada = P. Maria ČMM 53
3
zahrada = srdce lidské SM 34, 50
zahradník = Kristus SM 50
Zachariáš, otec Jana Křtitele SM 57 (nejmenovaný)
zasnoubení mystické duše s Bohem 1–11, 13
zasnoubení mystické P. Marie s Kristem, Bohem 2, 34
Zasnoubení P. Marie se sv. Josefem ČMM 47
Zelená Hora SM 39
zemřelí (prosby za ně) SM 112, 113, 118
Zikmund sv. SM 42
zrcadlo = P. Maria ČMM 34
3
Zuzana sv. 2
SM 20
zvaní, pozvání SM 8, 15
zvěř lovená, štvaná = P. Maria ČMM 56
Zvěstování P. Marie ČMM 35, 36
SM 26, 27
zvířátka u betlémských jesliček ČMM 4, 5, 6
SM 5–10, 17
zvonec = věčnost, smrt ČMM 61, 62
ženich = Kristus ČMM 36, 43
1–11, 13
SM 8
žák, žáček = ptáci ČMM 25, 40
4
žebřík nebeský = P. Maria SM 77
 titulní strana  zobraz|skryj menu  rejstřík incipitů   rejstřík titulů