Česká mariánská muzika
1Vánoční rosička Již jest spadla rosička
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Musica Antiqua Praha – Vánoční hudba barokních Čech; Supraphon 1993
Vánoční píseň; JP 1996
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
2Vánoční noc Chtíc, aby spal, tak zpívala
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Vánoční píseň; JP 1996
Musica Bohemica – Vánoce s Musicou Bohemicou; GZ 1997
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Ritornello – Jesličky, staré nové písničky; ARTA Records 2000
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
3Vánoční magnét a střelec Vitej, Pane Jezu Kriste, narozený z Panny čisté
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Musica Antiqua Praha – Vánoční hudba barokních Čech; Supraphon 1993
Vánoční píseň; JP 1996
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
Columba Lauretana – Liturgický rok; 2011
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
4Vánoční roztomilost Toto malé děťátko, to milé nemluvňátko
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Musica Antiqua Praha – Vánoční hudba barokních Čech; Supraphon 1993
Vánoční píseň; JP 1996
Musica Bohemica – Vánoce s Musicou Bohemicou; GZ 1997
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Ritornello – Jesličky, staré nové písničky; ARTA Records 2000
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
5Vánoční kolíbka a kolibání Čas jest, děťátko, poď, pacholátko
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Musica Antiqua Praha – Vánoční hudba barokních Čech; Supraphon 1993
Vánoční píseň; JP 1996
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
6Vánoční vinšovaná pošta Bůh se nám dnes narodil
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Vánoční píseň; JP 1996
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
7Vánoční hospoda Když veškeren svět byl popsán
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Musica Antiqua Praha – Vánoční hudba barokních Čech; Supraphon 1993
Vánoční píseň; JP 1996
Musica Bohemica – Vánoce s Musicou Bohemicou; GZ 1997
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
12Svaté lásky labyrinth Ach, ach, nevím kudy kam
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
13Láska k Lásce suplikuje Poslyš, Ježíši, vzdychání
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
14Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus první Zde, zde chtěj se dát najíti
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
15Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus druhý Ó lásko, lásko, Kriste můj
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
16Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus třetí Ó kráso, kráso, jsouc z nebe
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
17Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená – Actus čtvrtý Ach, ó nešťastnou hodinu
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
21Kytka aneb snopček myrhový. Aneb o umučení Páně Všecky práce a bolesti
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
24Velikonoční pasameza Nyní se vše proměnilo
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
26Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše Všickni lidé se radůjte, mladí, staří, se veselte
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
27Jiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský Icarus Vstup na nebe, sám od sebe, Svítěziteli Kriste
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
28Svatodušní Holubička Svatodušní Holubičko, neprodlívej
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
29Oheň svatodušní Ó sem z nebe, vydej sebe, ó ohni vinšovaný
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
30Boží jednota a Trojice Ó Bože můj, ó kdo jsi ty?
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
31Lidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na svatou Trojici Ohniví serafinové, láskou plápolající
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
34O Očišťování blahoslavené Panny Marie Opět veselost, Panenko, veselme se
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
36Archanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování Panny Marie Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
49Druhé nepoškvrněné početí Rodičky Boží Právě, že jsi nejkrásnější, jsi Maria nejčistější
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
50Mariánský milovník Maria, Boží Matičko, poslyš
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
51Mariánský rytíř Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
53Mariánské Ave Stotisíckrát pozdravuji, k tobě lásku obnovuji
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
54Mariánské larmo Kdož mne může spokojiti?
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
55Mariánské laskavé zakázaní Ej všickni, jenž milujete Mariji
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
56Mariánská myslivost Mariánští milovníci, Matky Boží služebníci
Chorus Angelus – Česká mariánská muzika; Angel 2000
57Alarmo soudu všeobecného Den, hněvu den, ten hrozný den
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
Czech Baroque Music; Studio Matouš 1998
58Tužebné pobožně umírajícího melankolie – Díl první Jak dlouho po tvém bodláku
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
59Tužebné pobožně umírajícího melankolie – Druhý díl Což nad věk náš bídnějšího?
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
60Tužebné pobožně umírajícího melankolie – Třetí díl Ach nechte tak, ó přátelé
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
Baroque Music in Bohemia; Studio Matouš 1998
61Smrt – konec – zvonec Co smrt jest, chcete věděti?
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
62Neskončená věčnost Ach běda mně, běda, odkud nic nevěda
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
63Pobožně umirajícího Vale a Salve Poslední bije hodina
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
 64
 65
 66
Duše v očistcovém ohni – První díl Není, není v mé možnosti
Duše v očistcovém ohni – Druhý díl Ó jazyku nezkrocený
Duše v očistcovém ohni – Třetí a poslední díl Ach, že jsem se v šanc sadila
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
Czech Baroque Music; Studio Matouš 1998
Svaté lásky Labirynth – Jaroslav Tůma; ARTA Records 2014
Loutna česká
I.PŘEDMLUVA.Kdo by tě chváliti žádal
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
II.POVOLÁNÍ DUCHOVNÉ NEVĚSTY. Dialogus.Byly tři někdy bohyně
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
III.MATKY BOŽÍ SLAVNÁ NADÁNÍ.Ó vinšovaná hodino
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Léta Páně 1998; 1998
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
IV.SVADEBNÍ PRSTÝNEK.Kleopatra, hrdá žena
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
V.PANENSKÁ LÁSKA.Sem, všickni lidé, přistupte
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Léta Páně 1998; 1998
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
VI.ŽEHNÁNÍ S SVĚTEM.Ach, jak ve mně srdce hoří!
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Léta Páně 1998; 1998
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
VII.DUCHOVNÍ SVADEBNÍ LÁZEŇ.Již jest lázeň zatopená
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
VIII.DUŠÍ VĚNO.Povstaň, srdce milujicí
Musica Antiqua Praha na CD Tage alter Musik in Herne 1991
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
IX.ANDĚLSKÉ PŘÁTELSTVÍ.Nebeští kavalérové
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
X.SVADEBNÍ VĚNEČEK.Posypte mne s kvítkami
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
XI.DEN SVADEBNÍ.Začněte, panny, zpívati
Čtveročasí básnictví českého (2), LP III - Literární baroko; Supraphon 1982
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
XII.DOMÁCÍ VOJNA MEZI DUŠÍ A TĚLEM.Kdež pospícháš, hříšné tělo?
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
XIII.SMUTEK BLÁZNIVÝCH PANEN.Ó žalostné dřímání!
Pražští madrigalisté – filmové zpracování Loutny české, instr.; ČST 1991
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Loutna česká – Písně příkladné; 1999
Ritornello – Loutna česká; ARTA Records 1996
Musica pro Sancta Cecilia – Loutna česká; 2008
Ensemble Inégal – Loutna česká; Nibiru 2015
Svatoroční muzika
1Píseň adventní Hle, přijde Pán, Spasitel náš, zdávna žádaný Mesiáš
Svatoroční muzika; Panton 1993
Cizí slova; 2010; nahrávka z koncertu
2Druhá adventní – Rorate, coeli Rosu dejte, ó nebesa, zhůry! Bože Otče všemohoucí
Cizí slova; 2010; nahrávka z koncertu
Columba Lauretana – Liturgický rok; 2011
3Adama, prvního otce, pokání Ach, proč život nelepšime?
Svatoroční muzika; Panton 1993
4O narození Pána Krista Děťátku my prozpěvůjme, by pospalo
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Svatoroční muzika; Panton 1993
Prague Brass Soloists – Christmas Brass Music; Supraphon 1983, 1998
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
5Pozdravení děťatka Ježíše Slíčné pacholátko, vitej, Synu Boží
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
6Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození Prosíme tě, ó růžičko, krásný Ježíši
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
7Jiná o narození Pána Ježíše Nuž, anděličkove, boží poslíčkove
Ritornello – Jesličky, staré nové písničky; ARTA Records 2000
Musica Bohemica – Loutna česká; Panton 1991, Supraphon 2002
8Zvání k jesličkám Pána Krista K jesličkám překrásného Děťátka rozmilého pospěšte
Svatoroční muzika; Panton 1993
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
Ritornello – Vánoční mše; ARTA Records 2003
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
9Opět jiná o narození Pána Krista Ó Pacholátko přemilé
Svatoroční muzika; Panton 1993
Collegium 419; 2008; nevydáno
10Item jiná o narození Pána Krista Ježíška přivítejme, k Spasiteli se znejme
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Svatoroční muzika; Panton 1993
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
14Na Nové léto Co jest to smutného?
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
15Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ Ježíš, to přesladké jméno
Svatoroční muzika; Panton 1993
16O svatých Třech králich Nové hvězdy nové světlo
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Svatoroční muzika; Panton 1993
Vánoce s Moravskými madrigalisty; 2005
Cantio antiqua Praha – Puer Nobis Nascitur; Radioservis 2006
18O Očišťování blahoslavené Panny MARIE Chudoba s Poníženosti dnes potýkání měla
Vánoční muzika; Supraphon 1962
Svatoroční muzika; Panton 1993
Musica pro Sancta Cecilia – III.; 2003
23O svatých Crhovi a Strachotovi Svatí Crho a Strachoto, naši patronové
Svatoroční muzika; Panton 1993
28Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného Zdráv buď, Kriste, Boží Synu
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
Svatoroční muzika; Panton 1993
29Rozjímání umučení Syna Božího Plačte, andělove, nebeští kůrove
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
Svatoroční muzika; Panton 1993
31Poslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší matkou Když čas přišel, by Syn Boží život skonal
Svatoroční muzika; Panton 1993
34Slavné Syna Božího vzkříšení Ó převeselá novina, ó arcíšťastná hodina
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
Svatoroční muzika; Panton 1993
35Jiná o vzkříšení Páně Vesel se, nebes Královno, alleluja
Česká velikonoční muzika; Supraphon 1963
Columba Lauretana – Liturgický rok; 2011
36Zase jiná píseň o vzkříšení Páně Plesej, všecko stvoření
Jan Miroslav; 2011
39O svatém Vojtěchu, biskupu a dědici českém Velikou dnes slavnost máme
Svatoroční muzika; Panton 1993
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
41Píseň času májového Májové kvítky zbírejte, dítky
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
47Vítání svatého Ducha do srdce Vítej, nebeská Holubičko, ej mé srdéčko
Columba Lauretana – Liturgický rok; 2011
53Jiná o velebné svátosti oltářní Zdráv buď, Chlebe, kterýžs z nebe na ten bídný svět sstoupil
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
56O svatém Vítu, mučedlníku a patronu Království českého Vitej, svatý mučedlníku, ó Víte, vitej!
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
61O svatém Prokopu, patronu české země Zpívejte poustevníčkovi na pouští, ptáčkove
Svatoroční muzika; Panton 1993
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
75Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže Jaký to kvítek červený vidím v hradeckém rolí
Svatoroční muzika; Panton 1993
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
79Druhá o svaté Lidumilé Svatá Lidmila vdova, dcera Slaviborová
Svatoroční muzika; Panton 1993
81O svatém Václavu, patronu a dědici českém Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupce náš
Svatoroční muzika; Panton 1993
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
Capella Regia Musicalis na CD Tage alter Musik in Herne 1998
82Druhá o svatém Václavovi Učiníl nám dívadlo Pán Bůh z výsosti
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
85O svatém Františku Seraphickém, svět potupujícím Když František, muž svatý, milováním Božím jatý
Columba Lauretana – Liturgický rok; 2011
101O svatých mučedlnícich vůbec Jaké to vidím množství plesajících
Capella Regia Musicalis – Missa Sancti Wenceslai, Svatoroční muzika; Popron Classics 1994
116O věčnosti Čeho po svém skončení má se člověk báti?/Dokud Bůh Bohem bude
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
Czech Baroque Music; Studio Matouš 1998
118Přídavek z starodávní písně za mrtvé Milosrdný Bože, prosím za to
Capella Regia Musicalis – Missa à 7, Cantiones, Requiem; Studio Matouš 1992
 titulní strana zobraz|skryj menu